Cultivating
Curiosity

Rozvíjajme svoju zvedavosť a pomôžme Trenčínu vyrásť! 

Spoznajte Cultivating Curiosity: 

Chceme dostať Trenčín do povedomia Európy a Európanov. 

Trenčín Matters in Europe & Europe Matters in Trenčín 

Chceme podporovať občianske kultúrne aktivity a účasť obyvateľov na kultúre so zameraním na participáciu vylúčených skupín obyvateľstva.

People Matter in Trenčín  

Chceme vytvárať udržateľné kultúrne a kreatívne kapacity v Trenčíne.

Culture Matters in Trenčín 

Chceme budovať a rozvíjať verejný priestor.

City Matters in Trenčín  

Chceme posúvať ekologický rozmer kultúrnej a tvorivej práce.

Nature Matters in Trenčín 

Snímka obrazovky 2020-12-14 o 10.09.00.p

Novinky Trenčín 2026