top of page
gumicka8.png
eu-Kreatívny inštitút Trenčín-2.png

Kreatívny inštitút Trenčín

Kreatívny inštitút Trenčín (CIT) je novovzniknutá organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, zodpovedná za implementáciu titulu Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026. V úzkej spolupráci s kľúčovými aktérmi zo súkromného, verejného a tretieho sektora sa zameriava na rozvoj kultúry a kreatívneho priemyslu v meste Trenčín, v Trenčianskom regióne a v Európe, pričom napĺňa ciele titulu Trenčín 2026. 

 

Správna rada CITu:

 

Predsedníčka: Mgr. Silvia Hroncová, kultúrna manažérka, bývalá riaditeľka Slovenského národného divadla a Opery Národného divadla v Prahe

 

Členky a členovia: 

Mgr. Richard Rybníček, primátor Mesta Trenčín 

Ing. Jaroslav Baška, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja 

Milena Dragićević Šešić, PhD, vedúca UNESCO katedry pre Interkulturalizmus, manažment umenia a mediáciu a bývalá dekanka University of Arts v Belehrade 

Prof. Ilona Németh, DLA, umelkyňa, profesorka na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, kurátorka výstav a organizátorka festivalov umenia 

Prof. Dušan Galúsek, DrSc., riaditeľ FunGlass, Vedec roka SR 2019, riaditeľ výskumných projektov NATO a Horizont 2020 06 

Dipl.Ing. Peter Gero, urbanista, odborný spolupracovník na pláne rozvoja mesta projektu TRENČÍN si TY

Mgr. Veronika Staňková, učiteľka na Základnej umeleckej škole v Trenčíne 

Mgr. Art. Šimon Kliman, štatutárny zástupca jedného z najväčších kultúrnych centier na Slovensku - Nová Cvernovka


 

Dozorná rada CITu:

 

Predseda: Doc. Ing. Jozef Habánik PhD., rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, poslanec Národnej rady SR 

 

Členovia:

Peter Hošták MBA, PhD. - poslanec Mesta Trenčín, predseda Finančnej komisie
Bc. Tomáš Vaňo - poslanec TSK, poslanec Mesta Trenčín a predseda Komisie kultúry a cestovného ruchu
Patrik Žák, B.S.B.A. - zástupca primátora a poslanec Mesta Trenčín, predseda Komisie školstva
Ing. Richard Takáč - poslanec Trenčianskeho samosprávneho kraja a Národnej rady SR

bottom of page