top of page
gumicka8.png
eu-Kreatívny inštitút Trenčín-2.png

Kreatívny inštitút Trenčín

Kreatívny inštitút Trenčín (CIT) je novovzniknutá organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, zodpovedná za implementáciu titulu Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026. V úzkej spolupráci s kľúčovými aktérmi zo súkromného, verejného a tretieho sektora sa zameriava na rozvoj kultúry a kreatívneho priemyslu v meste Trenčín, v Trenčianskom regióne a v Európe, pričom napĺňa ciele titulu Trenčín 2026. 

 

Správna rada CITu:

 

Predsedníčka: doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD.

 

Členky a členovia: 

Mgr. Richard Rybníček, primátor Mesta Trenčín 

Ing. Jaroslav Baška, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja 

Milena Dragićević Šešić, PhD, vedúca UNESCO katedry pre Interkulturalizmus, manažment umenia a mediáciu a bývalá dekanka University of Arts v Belehrade 

Dipl.Ing. Peter Gero, urbanista, odborný spolupracovník na pláne rozvoja mesta projektu TRENČÍN si TY

Mgr. Veronika Staňková, učiteľka na Základnej umeleckej škole v Trenčíne 

Mgr. Art. Šimon Kliman, štatutárny zástupca jedného z najväčších kultúrnych centier na Slovensku - Nová Cvernovka
 

Dozorná rada CITu:

 

Predseda: Doc. Ing. Jozef Habánik PhD., rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

 

Členovia:

Peter Hošták MBA, PhD.
Bc. Tomáš Vaňo 

Ing. Marta Šuleková

Ing. Zuzana Máčeková

bottom of page