top of page
gumicka8.png
eu-Kreatívny inštitút Trenčín-2.png

Kreatívny inštitút Trenčín

Kreatívny inštitút Trenčín (CIT) je novovzniknutá organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, zodpovedná za implementáciu titulu Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026. V úzkej spolupráci s kľúčovými aktérmi zo súkromného, verejného a tretieho sektora sa zameriava na rozvoj kultúry a kreatívneho priemyslu v meste Trenčín, v Trenčianskom regióne a v Európe, pričom napĺňa ciele titulu Trenčín 2026. 

 

Správna rada CITu:

 

Predsedníčka: doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD.

 

Členky a členovia: 

Mgr. Richard Rybníček 

Ing. Jaroslav Baška 

Milena Dragićević Šešić, PhD

Dipl.Ing. Peter Gero

Mgr. Veronika Staňková 

Mgr. Art. Šimon Kliman

Mgr. Ivana Molnár
 

Dozorná rada CITu:

 

Predseda: Doc. Ing. Jozef Habánik PhD.

 

Členky a členovia:

Peter Hošták MBA, PhD.
Bc. Tomáš Vaňo 

Ing. Zuzana Máčeková

Ing. Lucia Zemanová

bottom of page