top of page

Miesta v meste, ktoré spoločne užívame, označujeme ako verejný priestor. Ide o ulice a námestia, vnútrobloky, parky, átriá, nábrežie či prírodné prostredie...  Projekt Mesto pretvorené má za cieľ dlhodobú zmenu verejného priestoru podľa súčasných európskych štandardov. To znamená na miesta príjemné, prístupné a udržateľné.  

Aj projekt Mesto pretvorené mení Trenčín trvalo k lepšiemu: 

Nevyužité miesta ožívajú - spolu s obyvateľmi mesta objavíme potenciál Trenčína pre pobyt v jeho verejných priestoroch. Budeme pracovať na tom, aby verejné priestory boli živé, príjemné, prístupné a lepšie využívané rôznymi skupinami obyvateľstva.

Vznikajú príležitosti - projekt vnáša kultúru do verejného priestoru a venuje sa tomu, ako verejný priestor vyzerá. V rámci projektu už prebehlo zisťovanie aktuálnej situácie, analýza problémov  a návrh riešení. Jedným z nich je vytvorenie novej pozície mestského kurátora/mestskej kurátorky, ktorého/ktorej prácou bude najmä boj proti vizuálnemu smogu – tj presycovaniu verejného priestoru reklamou. 

Pribúdajú zážitky – obsahom projektu budú nielen debaty, konferencie a podujatia pre verejnosť na tému verejných priestorov. Oživenie priestoru prebehne aj cez umelecké zásahy, ktoré nás inšpirujú na využívanie mestských priestorov inak ako doposiaľ.  

Projekt organizuje Trenčín 2026. Trenčín 2026 finančne podporujú Mesto Trenčín, Trenčiansky samosprávny kraj a Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Partnerom projektu je Európska únia.

Čo sa doteraz udialo v projekte
Mesto pretvorené?

gumicka2.png

Projekt Mesto pretvorené pripravuje

Lívia Gažová

projektová manažérka pre architektúru a verejný priestor
 

bottom of page