top of page

Miesta v meste, ktoré spoločne užívame, označujeme ako verejný priestor. Ide o ulice a námestia, vnútrobloky, parky, átriá, nábrežie či prírodné prostredie...  Projekt Mesto pretvorené má za cieľ dlhodobú zmenu verejného priestoru podľa súčasných európskych štandardov. To znamená na miesta príjemné, prístupné a udržateľné.  

Aj projekt Mesto pretvorené mení Trenčín trvalo k lepšiemu: 

Nevyužité miesta ožívajú - spolu s obyvateľmi mesta objavíme potenciál Trenčína pre pobyt v jeho verejných priestoroch. Budeme pracovať na tom, aby verejné priestory boli živé, príjemné, prístupné a lepšie využívané rôznymi skupinami obyvateľstva.

Vznikajú príležitosti - projekt vnáša kultúru do verejného priestoru a venuje sa tomu, ako verejný priestor vyzerá. V rámci projektu už prebehlo zisťovanie aktuálnej situácie, analýza problémov  a návrh riešení. Jedným z nich je vytvorenie novej pozície mestského kurátora/mestskej kurátorky, ktorého/ktorej prácou bude najmä boj proti vizuálnemu smogu – tj presycovaniu verejného priestoru reklamou. 

Pribúdajú zážitky – obsahom projektu budú nielen debaty, konferencie a podujatia pre verejnosť na tému verejných priestorov. Oživenie priestoru prebehne aj cez umelecké zásahy, ktoré nás inšpirujú na využívanie mestských priestorov inak ako doposiaľ.  

Čo sa doteraz udialo v projekte
Mesto pretvorené?

gumicka2.png

Lívia Gažová

projektová manažérka pre architektúru a verejný priestor
 

Projekt Mesto pretvorené pripravuje

bottom of page