top of page

MESTO
PRETVORENÉ

Ulice, námestia, sídliská a ďalšie verejné priestory vplývajú na to, ako sa cítime. Zmyslom projektu Mesto pretvorené je tieto miesta premieňať tak, aby sme
v nich chceli tráviť čas a vedeli si ich užiť. 

Rectangle -1.png

MANUÁL VEREJNÝCH PRIESTOROV

Pripravujeme

Čo sa doteraz udialo v projekte
Mesto pretvorené?

Projekt Mesto pretvorené pripravuje

Lívia Gažová

projektová manažérka pre architektúru a verejný priestor

bottom of page