top of page
runway-titulka-final_edited.png

Runway | Vzdelávacie programy

Európske hlavné mesto kultúry si vyžaduje projekty a podujatia na medzinárodnej úrovni. Aby sme ich v Trenčíne vedeli zorganizovať, spúšťame Runway - vzdelávacie kurzy pre rôznych ľudí - od profesionálov v kultúre, cez mladých, ktorí sa chcú venovať tvorbe podujatí a festivalov až po tých, ktorí chcú byť ambasádormi Európskeho hlavného mesta kultúry vo svojich komunitách. Runway bude naša spoločná vzletová dráha na ceste k Európskemu hlavnému mestu kultúry 2026. Zatiaľ sme spustili dva programy:
 

Runway | Profesionáli z kultúry je vzdelávací kurz zameraný na zvyšovanie kompetencií v oblasti kultúrneho manažmentu. Skúsení lektori sa počas piatich dvojdňových blokov venujú témam ako strategické plánovanie, zapájanie publík, dizajn služieb, mäkké zručnosti a ďalšie. Kurz je určený pre kultúrnych manažérov a manažérky z verejných aj súkromných organizácií a inštitúcií, ktorí chcú svoj projekt alebo organizáciu posunúť na medzinárodnú úroveň.

Dva kurzy sú úspešne za nami a tretí práve prebieha.

Zistite viac o prebiahajúcom kurze, na jar otvárame ďalší

 

Ročný program Runway | Angličtina pre kultúru a turizmus sme nastavili tak, aby spĺňal potreby ľudí pracujúcich v oblasti kultúry a turizmu. Úspešní účastníci a účastníčky sa vďaka nemu zlepšia v prezentácií organizácie, projektu, seba, v príprave projektovej dokumentácie, v sieťovaní v medzinárodnom prostredí, telefonovaní a videokonferenciách v anglickom jazyku. Okrem toho budú pripravení na príchod zahraničných umelcov, umelkýň, turistov a turistiek, ktorých nám titul Európskeho hlavného mesta kultúry 2026 prinesie.

Prvý ročník 2022/2023 sa už skončil, druhý práve prebieha a ďalší otvoríme v septembri 2024.

Zistite viac o kurze

bottom of page