gumicka1.png
garaz-adoptujsi.png
garaz-logo.png


Trenčín 2026 a Pohoda Festival vyhlásili otvorenú výzvu pre umelcov, hudobníkov, kultúrne organizácie a aktívne komunity: Adoptujte si Garáž, prijmite ju do svojej lokality a prevádzkujte alternatívny priestor pre kultúru v Trenčíne!

Otvorená výzva je uzavretá, víťaza vyhlásime 30. 5. 2022.

Čo je to projekt Garáž?

Garáž je projekt festivalu Pohoda, ktorý sa v spolupráci s Trenčín 2026 rozširuje aj mimo areálu festivalu do mesta. Ozajstná garáž je pretvorená na alternatívny kultúrny priestor čerpajúci zo zázemia trenčianskeho undergroundu. Pilotná fáza bola spustená v trenčianskom skateparku v roku 2021 počas kandidatúry mesta Trenčín na Európske hlavné mesto kultúry. Teraz sa Garáž vydáva na cestu po meste, aby ponúkla Trenčanom špecifický priestor pre mladých kreatívcov – začínajúcich hudobníkov, komunity a záujemcov o alternatívne umenie a subkultúry – zvuk, film, animáciu, dizajn, literatúru a vizuálnu tvorbu. Garáž má ambíciu vychovať novú, schopnú generáciu producentov, kapiel a transdisciplinárnych umelcov, ako aj ďalších profesionálov z kreatívneho priemyslu.

 

Kto sa môže prihlásiť?

 

Garáž hľadá kultúrne organizácie, aktívne komunity, kapely, individuálnych umelcov, umelecké kolektívy, kreatívcov všetkých žánrov so záujmom o alternatívnu kultúru, vášňou pre kultúrnu produkciu a učenie sa nových zručností. Záujemcom vo veku menej ako 18 rokov odporúčame, aby sa prihlásili ako skupina s aspoň jedným zodpovedným zástupcom vo veku 18+.

 

Ako to funguje?

 

Jeden adopčný cyklus trvá tri mesiace. Víťazný žiadateľ si vyberie nové miesto pre Garáž (v rámci mesta Trenčín) a my mu ju dovezieme v druhej polovici júla 2022. Od augusta do októbra 2022 bude Garáž prevádzkovať víťaz otvorenej výzvy. Zorganizuje v nej program, ktorý navrhol vo svojej prihláške. Nová lokalita musí byť v rámci mesta Trenčín, alebo v bezprostrednom okolí.

Na úvod cyklu nový prevádzkovateľ absolvuje workshop pod vedením tímov festivalu Pohoda a Trenčín 2026. Cyklus spoločne ukončíme reflexným workshopom, zároveň zameraným na zdieľanie skúseností, na ktorom sa zúčastní aj nový víťaz nasledujúceho adopčného cyklu.  

 

Čo sa dá zorganizovať v Garáži?

 

Koncerty, výstavy, debaty, diskusie, workshopy, vystúpenia, čítania a iné. Kultúrne formáty nie sú obmedzené, najdôležitejší je realizovateľný plán a jasná vízia.

Aká je poskytovaná podpora?

 

Garáž bude miestom, kde môžete získať nové zručnosti v oblasti kultúrneho manažmentu a organizácie, produkcie a rozvoja dramaturgie. Podpora zahŕňa:

  • Neformálny profesionálny mentoring od festivalu Pohoda a tímu Trenčín 2026.

  • Workshop alebo masterclass od vybraných profesionálov na základe potrieb víťazného uchádzača.

  • Finančná podpora až do 1500 EUR pre víťazného žiadateľa na realizáciu programu.

  • Základné zvukové, svetelné, pódiové a iné technické vybavenie.

  • Doprava garáže na miesto a z miesta.

  • Propagačná podpora prostredníctvom digitálnych nástrojov a sociálnych médií

Ako sa môžete prihlásiť?

 

Prihlásiť sa môžete cez formulár tu. Uvediete v ňom víziu, časový plán a odhadovaný rozpočet pre váš návrh. Plán musí dodržiavať princípy udržateľnej kultúrnej produkcie a hľadania umeleckej kvality vo vybranom žánri alebo oblasti kultúry. Náklady na program môžu presiahnuť finančnú podporu, v tom prípade však odporúčame, aby ste preskúmali aj iné zdroje financovania.

 

Uzávierka prihlášok je 17. 5. 2022 o 15:00 hod. Programový tím Trenčín 2026 a Pohoda Festival vyberú víťazného uchádzača na základe kvality a realizovateľnosti navrhovaného programu. Výsledky budú vyhlásené 30. 5. 2022 na www.trencin2026.eu/garaz.

 

Víťaz otvorenej výzvy bude zodpovedný za produkciu navrhovaného programu v plnom rozsahu.

V Garáži sa doposiaľ udialo:

25. 9. 2021 Garáž opening
8. 10. 2021 MF a Nighteen Seventies
22. 10. 2021 Dub from the ground soundsystem
5. 11. 2021 Ironic Modern World a Random Choices