top of page

Učíme sa spolu s Helsinkami 

Updated: May 26


Miesta v meste, ktoré spoločne užívame, sa označujú ako verejný priestor. Ulice a námestia, vnútrobloky, parky, átriá, nábrežia, prírodné prostredie,... O tom, či sa tam budeme chcieť stretávať, prechádzať sa, relaxovať alebo organizovať napríklad vystúpenie súboru či kapely, rozhoduje, ako dané miesto vyzerá a čo ho tvorí.