top of page
web-preklik-b.png

Pozývame vás bližšie spoznať starý železničný most v Trenčíne prostredníctvom spevu vtákov, ktoré sa už onedlho začnú  ozývať na trenčianskych brehoch Váhu. Vytvorili sme zvukovú inštaláciu, vďaka ktorej si aj vy môžete zasnívať o blížiacej sa jari. 
 

MIESTO: Starý železničný most v Trenčíne 

TRVANIE: 4. 12. 2022 – 19. 3. 2023 

DENNE V ČASOCH: 7:00 – 9:00, 12:00 – 14:00, 16:00 – 18:00 

zvukovy-atlas-hifilofi-cover-v01b.png

Vydajte sa s nami na lov zvukov Trenčína!

Zvuky prebúdzajúcej sa prírody, vtákov, stromov a zvierat vo vážskom luhu sa miešajú s hlasmi rekreačných športovcov, ktorých oteplenie po zime vylákalo naspäť do terénu. Z opačného brehu dolieha typická zvuková kulisa mesta a dopravy. Raz za 20 minút prejde vlak. Aj takto znie Trenčín. Prijmite pozvanie započúvať sa do zvukovej krajiny Trenčína a brehov Váhu. Ako znelo mesto kedysi, kým sme tu ešte neboli my, ľudia, už nezistíme. Ale spoznávať to, ako znie dnes, môžeme – a mali by sme.

Trenčín Hi-fi / Lo-fi bude záverečným podujatím zvukovej intervencie Zvukový atlas mosta – mestský sprievodca snívaním o jari. Intervencia, ktorá bola špeciálne vytvorená pre Trenčín a znela na starom železničnom moste cez Váh počas tejto zimy. Snívanie o jari ukončíme krátko po jej príchode: 1. apríla, symbolicky na svetový deň vtáctva.

 

Čo je to soundwalk?

Pojmom soundwalk nazývame v tradícii akustickej ekológie pobyt v krajine s hlavným účelom načúvať jej a spoznávať ju cez sústredené vnímanie jej zvukov.

Podujatie je zároveň súčasťou autorského cyklu Zvukové topografie od Evy Vozárovej a Fera Királyho zo Združenia ooo, ktoré sú sériou s jednoduchým zámerom: počúvať svet a zvukovú krajinu. Započúvať sa znamená vytvoriť priestor na nové otázky. Sluchom sledujeme – študujeme – akustické prejavy krajiny a jej zvukovú kvalitu. Mapujeme svet, objavujeme akustické priestory, hľadáme súvislosti, budujeme vzťah.

Podujatie Trenčín Hi-fi / Lo-fi sa bude konať 1. apríla od 15:00 do 16:30 v prírode za každého počasia. Stretávame sa pri Bufete pri Lodenici. Je potrebné prísť vhodne oblečení a obutí.

Tešíme sa na vás!

Prečo treba počúvať zvuky krajiny? 
 

Svojou činnosťou pretvárame svet okolo seba a meníme tak aj to, ako znie. Staviame mestá, cesty, železnice, mosty. Vnímame pri tom, ako meníme zvuk krajiny? Čomu tým vystavujeme iné živé tvory, s ktorými tieto miesta zdieľame? A ako by znelo územie Trenčína, keby tu nikdy nežil človek? 
 

Z výskumov vieme, že mnoho živočíchov, od tých najdrobnejších po tie najväčšie, vydáva zvuky. V zdravom priestore je rôznymi živočíchmi obsadené celé zvukové spektrum – od jeho najnižšej časti (hmyz), cez ľuďmi počuteľné frekvencie (vtáky a iné) až po vysoké, uchom nepočuteľné zvuky (netopiere). Mimochodom, napríklad veľryby obsadzujú podľa vedcov viaceré časti tohto spektra. Niektoré druhy veľrýb by mohli vedieť produkovať a počuť zvuky pod 10 Hz a iné až v hladine 200-tisíc Hz – oboje za hranicami vnímania ľudského ucha. Ale veľryby v Trenčíne (momentálne) nežijú.  

Žije tu však s nami množstvo vtákov. Podľa ornitológov sa v období rokov 2009 až 2019 na území Trenčína vyskytovalo 187 vtáčích druhov, z ktorých mnohé prirodzene žijú práve v okolí Váhu. Je to pekné číslo, no aj tak je to o 21 druhov menej než v predchádzajúcom desaťročí. 
 

My ľudia však máme jednu pozoruhodnú vlastnosť. Ak niečo bližšie spoznáme, meníme k tomu svoj postoj a tak vzniká vzťah. To, čo je nám známe a blízke, začíname považovať za prirodzenú súčasť nášho života. 

Preto nám dovoľte zoznámiť vás! Vitajte na starom železničnom moste v Trenčíne, pri rieke Váh, v obklopení rastlín a živočíchov, ktoré tu žijú oveľa dlhšie ako my. Od jesene do jari mnohé z týchto druhov spia alebo fungujú v „upokojenom“ zimnom režime. Už onedlho sa však začnú preberať a ako prvé z nich budeme počuť práve vtáky, ktoré začínajú svojím spevom vábiť partnerov už s prvými náznakmi jari.  
 

Kým sa na jar ozvú, pozývame vás bližšie ich spoznať: žlnu zelenú, brhlíka obyčajného, pinku obyčajnú, sedmohláska hájového a mnoho ďalších. Svojím spevom vám dajú vedieť, že tu ešte stále sú. A možno zasadia semienko premýšlania o tom, čo musí každý z nás urobiť, aby sa jar, ako si ju pamätáme – pestrá a prekypujúca životom – naďalej vracala rok čo rok. 

vtaciky-web.png

Poďakovanie 
 

V projekte čerpáme z práce dvoch osobností, ktoré prispeli k rozvoju poznávania a ochrany vtákov na Slovensku: 


Jindřich Krejča (*1920 – †1991) bol český ilustrátor populárno-vedeckých publikácií pôsobiaci na Slovensku. Jeho tvorbu mnohí dôverne poznajú z kníh Z našej prírody I. a II., Atlas léčivých rostlin a iných. V projekte Zvukový atlas mosta používame jeho ilustrácie s láskavým dovolením jeho manželky, pani Anny Krejčovej. Za poskytnutie digitalizovaných verzií diel ďakujeme SNG. 
 

Mgr. Radovan Jambor, PhD. (*1981) je trenčiansky ornitológ, autor monografie Vtáctvo Trenčína a publikácie venovanej spolunažívaniu vtáctva a ľudí v sídlach, Vtáky v meste. Je dlhoročný aktívny člen Slovenskej ornitologickej spoločnosti / BirdLife Slovensko a zakladateľ OZ Živé mestá. V Trenčíne už takmer 25 rokov sleduje vtáctvo a približuje ho verejnosti prostredníctvom rôznych vzdelávacích aktivít.   

Autori projektu 

Fero Király je hudobník a intermediálny umelec. Je súčasťou umeleckých združení ooo a Cluster ensemble a spoluzakladateľom JAMA. Viac sa o ňom dozviete na www.ferokiraly.com
 

Eva Vozárová je dramaturgička, performerka a kultúrna manažérka. Spoluzakladala a dodnes realizuje podujatie JAMA, je spoluzakladateľka a jedna polovica umeleckého združenia ooo. 
 

Združenie ooo je malý umelecký kolektív, ktorý vytvára diela s interdisciplinárnym charakterom. Majú nádej pre všetko živé na tejto planéte, aj keď žijeme v dobe šiesteho najväčšieho vymierania druhov. Každoročne realizujú podujatie JAMA v Banskej Štiavnici a okolí v spomienke na intermediálneho umelca Milana Adamčiaka. Viac informácií o ich aktivitách nájdete na www.zdruzenie.ooo
 

Koncept a realizácia: Fero Király, Eva Vozárová / ooo o.z. 

Autori textov: Fero Király, Eva Vozárová 

Autor ilustrácií: Jindřich Krejča 

Produkcia: ooo, Kreatívny inštitút Trenčín 

Asistencia produkcie: Adam Baranec 

Technické zabezpečenie: Pavol Soukal 

Odborná spolupráca: Mgr. Radovan Jambor, PhD. 

Vizuál: Kreatívny inštitút Trenčín 

PR: Kreatívny inštitút Trenčín 

www.zdruzenie.ooo 

www.trencin2026.eu 

Sprievodné aktivity, ktoré sa udiali:

Zvukový atlas mosta – otvorenie zvukovej inštalácie
4. 12. 2022 • 15.00 – 16.00 | Starý železničný most, Trenčín

Príbehy zvukov alebo nekonečná hudobná kompozícia - workshop pre deti a rodičov
3. 12. 2022 • 10.00 – 11.30 | GRAND Hotel, Trenčín

Zvuková krajina okolo nás - workshop pre seniorov
3. 12. 2022 • 14.00 – 15.30 | GRAND Hotel, Trenčín

Trenčín 2026 finančne podporujú Mesto Trenčín a Trenčiansky samosprávny kraj, partnerom Trenčín 2026 je Európska únia. 

bottom of page