3.png

Náš

Bid Book

Prečítajte si Bid Book Cultivating Curiosity / Pestovanie zvedavosti, s ktorým sme sa úspešne uchádzali v rámci prvého kola kandidatúry na Európske hlavné mesto kultúry na rok 2026. 

 

Za tvorbou Bid Booku okrem samotných členov tímu stoja tisícky občanov, umelcov, konzultantov, združení a organizácií, za čo by sme sa im chceli veľmi poďakovať.  

Spoznajte Cultivating Curiosity: 

Trenčín Matters in Europe & Europe Matte
Numbs-Artboards-3_No1.png

Chceme dostať Trenčín do povedomia Európy a Európanov. 

Trenčín Matters in Europe & Europe Matters in Trenčín 

Numbs-Artboards-3_No2.png

Chceme podporovať občianske kultúrne aktivity a účasť obyvateľov na kultúre so zameraním na participáciu vylúčených skupín obyvateľstva.

People Matter in Trenčín  

People Matter in Trenčín_WEB.png
hrad_ink_web.png
Numbs-Artboards-3_No3.png

Chceme vytvárať udržateľné kultúrne a kreatívne kapacity v Trenčíne.

Culture Matters in Trenčín 

Numbs-Artboards-3_No4.png

Chceme budovať a rozvíjať verejný priestor.

City Matters in Trenčín  

City matters in Trenčín.jpg
Nature matters in Trenčín_WEB.png
Numbs-Artboards-3_No5.png

Chceme posúvať ekologický rozmer kultúrnej a tvorivej práce.

Nature Matters in Trenčín