3.png

Náš

Bid Book

Prečítajte si Bid Book Cultivating Curiosity / Pestovanie zvedavosti, s ktorým sme sa úspešne uchádzali v rámci prvého kola kandidatúry na Európske hlavné mesto kultúry na rok 2026. 

 

Za tvorbou Bid Booku okrem samotných členov tímu stoja tisícky občanov, umelcov, konzultantov, združení a organizácií, za čo by sme sa im chceli veľmi poďakovať.  

Spoznajte Cultivating Curiosity: 

Trenčín Matters in Europe & Europe Matte
Numbs-Artboards-3_No1.png

Chceme dostať Trenčín do povedomia Európy a Európanov. 

Trenčín Matters in Europe & Europe Matters in Trenčín 

Numbs-Artboards-3_No2.png

Chceme podporovať občianske kultúrne aktivity a účasť obyvateľov na kultúre so zameraním na participáciu vylúčených skupín obyvateľstva.

People Matter in Trenčín  

People Matter in Trenčín_WEB.png
hrad_ink_web.png
Numbs-Artboards-3_No3.png

Chceme vytvárať udržateľné kultúrne a kreatívne kapacity v Trenčíne.

Culture Matters in Trenčín 

Numbs-Artboards-3_No4.png

Chceme budovať a rozvíjať verejný priestor.

City Matters in Trenčín  

City matters in Trenčín.jpg
Nature matters in Trenčín_WEB.png
Numbs-Artboards-3_No5.png

Chceme posúvať ekologický rozmer kultúrnej a tvorivej práce.

Nature Matters in Trenčín 

Trencin 2026 Bid Book ECOC
Trencin 2026 Bid Book ECOC Cultivating Curiosity
Best ECOC Best Bid Book Trencin 2026
European Captial of Culture Bid Book Trencin 2026
European Captial of Culture Bid Book Trencin 2026
European Captial of Culture Bid Book Trencin 2026