top of page

Kultúrny a kreatívny priemysel je kľúčový pri rozvíjaní nášho mesta a regiónu smerom ku kvalite života obyvateľov, diverzite, inklúzii aj udržateľnosti. Výrazne prispieva k budovaniu imidžu mesta a regiónu, zvyšuje ich atraktívnosť pre turistov a investorov. Práve tieto ciele chceme napĺňať v súvislosti s titulom Európskeho hlavného mesta kultúry.  

V súčasnosti sledujeme celosvetový trend rozvoja klastrov. Stávajú sa dôležitým nástrojom na zvyšovanie konkurencieschopnosti miest a regiónov. Klastre vznikajú ako skupiny vzájomne nezávislých organizácií (ale aj jednotlivcov – kreatívcov), ktoré sa špecializujú
v určitom sektore. Zmyslom spolupráce je rozvoj spoločných aktivít
a rast konkurencieschopnosti.  

Poďme spolu tvoriť Trenčiansky kreatívny klaster! 

Čo je nové

Výhody klastrov

Group 15.png
Group 25.png
Group 22.png
Group 26.png
Group 23.png
Group 27.png
Group 24.png
Group 28.png

Prečo kreatívny klaster

Pojem kultúrny a kreatívny priemysel zastrešuje rozsiahlu skupinu odvetví, založených na využívaní kreativity, talentu či intelektuálneho vlastníctva. Súčasťou tohto sektora sú najmä literatúra, hudba, film a vizuálne umenie, no patrí do neho tiež činnosť vydavateľstiev, galérií, múzeí, knižníc a ďalších kultúrnych inštitúcií, taktiež dizajn, architektúra či digitálna tvorba. 

gumicka7.png

Sektor kultúrneho a kreatívneho priemyslu prináša dôležitú pridanú hodnotu v podpore inklúzie a kultúrnej diverzity. Práve tieto aspekty, v kombinácii s kreativitou ako základným hnacím prvkom kultúry a umenia, sa stali motiváciou aktívne rozvíjať myšlienku Trenčianskeho kreatívneho klastra, ktorú uvádzame v našom 
Bid Booku.   

Hospodársky význam sektoru a jeho podiel na HDP stále rastie. V roku 2019 tvoril sektor kultúry a kreatívneho priemyslu na Slovensku 1,7 % z HDP celej ekonomiky. Medzi rokmi 2017 a 2019 došlo k absolútnemu nárastu podielu kultúry a kreatívneho priemyslu na HDP z 1,39 miliardy eur v roku 2017 na 1,60 miliardy v roku 2019.  Ide o absolútny nárast o 206 miliónov eur.

Kto môže byť členom klastra  

Členom klastra môže byť akákoľvek organizácia, vzdelávacia či verejná inštitúcia, malé a stredné podniky, samostatne zárobkovo činné osoby. Nie je podstatná kvantita členov. Podstatná je motivácia, vzájomná spolupráca a komunikácia.  

Čo sa dialo doteraz? 

​Ďalšie aktivity

Cielené stretnutia a workshopy (1 až 2 podujatia pred letom 2023) so záujemcami o tému, identifikovanie potrieb a predstáv a plánovanie ďalších krokov k formovaniu klastra alebo podobnej iniciatívy. Realizované v spolupráci so zástupcami Zlínskeho kreatívneho klastra.  

Projekt organizuje Trenčín 2026. Trenčín 2026 finančne podporujú Mesto Trenčín, Trenčiansky samosprávny kraj a Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Partnerom projektu je Európska únia.

zdenka.png

Projekt Kreatívny klaster pripravuje

Zdenka Pepelová

projektová manažérka pre kultúru a kreatívny priemysel

bottom of page