Stretnutia kultúrnej komunity

gumicka8.png

Ako získať nových návštevníkov pre vaše kultúrne podujatia? 

 

Na novembrovom Stretnutí kultúrnej komunity si môžete vybrať zo štyroch workshopov na tému sprístupňovania kultúry znevýhodneným skupinám obyvateľov a rozširovania vlastného publika. Príďte sa inšpirovať a zároveň presvedčiť, že kultúrny zážitok sa dá sprostredkovať naozaj každému. 
 

Podujatie je zdarma, ale jeho kapacita je obmedzená, prosím, registrujte sa vyplnením formulára

Kedy: 14. 11. Od 17:00 do 20:00 

Kde: Kultúrne centrum Zlatovce, Hlavná ulica 10, 911 05 Trenčín (bezbariérový prístup)

 

Program: 
 

17:00 – 17:10 Otvorenie 

17:10 – 18:30 Blok prednášok 

18:40 – 19:10 Blok workshopov 

19:10 – 20:00 Networking pri občerstvení 

Blok prednášok: 

 

  • Rozvoj publika a prístupnosť podľa Agaty Etmanowicz, zakladateľky Impact Foundation, PL 

  • Stratégia pre kultúru pre znevýhodnené skupiny a finančný nástroj na jej podporu, Zora Turancová a Ján Paprčka, Ministerstvo kultúry  

  • Práca SNG so zraniteľnými skupinami publika – Barbora Tribulová, vedúca oddelenia galerijnej pedagogiky v Slovenskej národnej galérii 

  • Inkluzívne kino: aktivity Kina Úsmev týkajúce sa práce so zraniteľnými skupinami obyvateľstva vrátane otvorených premietaní, filmovej školy či festivalu – Natália Centková, projektová manažérka v Kine Úsmev 

Blok workshopov (môžete si vybrať jeden workshop v trvaní 30 min.) 
 

1. Kto je vaše publikum? Agata Etmanowicz, Impact Foundation (workshop bude vedený v anglickom jazyku), kapacita 25 ľudí 
 

Zameriame sa na dve dôležité otázky: Kto je vaše publikum? Kto nie je vaše publikum (zatiaľ)? A prečo? Poznať odpovede na tieto otázky je dôležitý a nevyhnutný krok ku vytvoreniu vzťahu s vašim publikom a k otvoreniu sa všetkým skupinám. Ako začať s hľadaním odpovedí - to bude niečo, čo si z tohto krátkeho workshopu odnesiete.
 

2. Ako vytvoriť inkluzívny kultúrny priestor? Natália Centková, Kino Úsmev, kapacita 25 ľudí  
 

Aké kroky vedia poskytnúť kultúrni pracovníci pre sprístupnenie ich priestorov, programu a komunikácie? Na workshope si prejdeme praktické kroky ku hľadaniu jednoduchých a udržateľných riešení, ktoré prispievajú ku otvorenosti a tolerancii v spoločnosti. Povieme si niečo o konkrétnych zraniteľných skupinách, ako s nimi pracovať a postupne budovať publikum. Základom je motivácia, vytrvalosť a citlivý prístup. 
 

3. Potenciál a riziká prekračovania osobných limitov. Barbora Tribulová, SNG, kapacita 25 ľudí 
 

Na workshope sa zážitkovou formou pozrieme na osobné limity a potenciál vykročenia z komfortnej zóny. Predstavíme si tiež dôležitosť citlivého narábania s identitou ostatných. Spolu načrtneme metodiku rešpektujúcej práce s publikom. 
 

4. Ako sa uchádzať o finančné prostriedky v rámci dotačnej schémy Kultúra znevýhodnených skupín? Ján Paprčka, Ministerstvo kultúry SR, kapacita 25 ľudí 

Predstavíme finančný nástroj na podporu kultúrnych aktivít znevýhodnených a marginalizovaných skupín obyvateľstva. V rámci workshopu sa predstavia aj podprogramy dotačnej schémy - živá kultúra, vydavateľská a publikačná činnosť, periodická tlač, neformálne vzdelávanie a výskum, fyzická a informačná debarierizácia. 


 

Zaujali vás prednášky a workshopy? Registrujte sa vyplnením formulára tu

trencin2026-stretko-kultur-tittle-v01.png