top of page

VIZUÁLNY SMOG - Skrytý nepriateľ nášho vnímania 

V dnešnej dobe sme obklopení rôznymi formami znečistenia, ktoré vplývajú na naše zdravie a pohodu. Okrem znečistenia vzduchu a vody sa stretávame aj s menej zrejmým nepriateľom - vizuálnym smogom. Tento fenomén opisuje preplnenie nášho vizuálneho prostredia rušivými a nepotrebnými prvkami, ktoré nám môžu ubrať našu schopnosť koncentrácie a spôsobovať, že sa vo verejnom priestore necítime príjemne.

 

AKO SA VIZUÁLNY SMOG TVORÍ? 


Vizuálny smog e tvorený rôznymi prvkami, bannermi, plagátmi, billboardami, reklamnými Á-čkami, blikajúcimi reklamami až po preplnené obrazovky zariadení, ktoré nás obklopujú každý deň. Vizuálny smog neraz zakrýva hodnotnú architektúru a dokáže aj kvalitné verejné priestory degradovať. 


VIZUÁLNY SMOG MÁ VPLYV NA ZDRAVIE 


Tento druh znečistenia môže mať výrazný vplyv na naše psychické zdravie a pohodu. 

Štúdie naznačujú, že dlhodobé vystavenie sa vizuálnemu smogu môže spôsobiť únavu očí, bolesti hlavy a zvýšenú úroveň stresu. Okrem toho môže mať negatívny vplyv aj na našu schopnosť sústrediť sa, šoférovať či efektívne pracovať. Je dôležité uvedomiť si túto formu znečistenia a snažiť sa minimalizovať jej vplyv na naše každodenné životy. 


Vizuálny smog možno často prehliadať, ale jeho vplyv na naše pohodlie a zdravie nemôže byť podceňovaný. Vytváranie vedomia o tomto probléme a aktívne kroky k minimalizácii jeho vplyvu môžu viesť k zlepšeniu nášho celkového blahobytu a kvality života. VIAC NIE JE VIAC 


Reklama, označovanie a informovanie vo verejnom priestor je nutnosťou, vďaka ktorej sa okoloidúci dozvedia o vašej prevádzke, podujatí alebo podnikaní. Konkurencia vizuálnych vplyvov na uliciach a námestiach však niekedy môže byť kontraproduktívna a u verejnosti vedie niekedy až k informačnej slepote. Viac nápisov, označení či popísaných tabúľ nemusí zaručovať, že sa vašej prevádzke bude lepšie dariť. Jednoduché označenia, jasné informácie a čistý dizajn vytvárajú v konečnom dôsledku lepší dojem pre zákazníka, ktorý má na vnímanie informácií zväčša len pár sekúnd. 


Ako dosiahnuť elimináciu vizuálneho smogu pre prevádzky? Dozviete sa v ďalšom článku. 
0 comments

Comments


bottom of page