Ďakujeme všetkým, ktorí nám prejavili dôveru a podpísali viac ako 60 listov vzájomnej spolupráce. Všetky dokumenty sú k nahliadnutiu ako PDF tu.

Zoznam je dostupný iba v Desktop verzii.

Mesto Trenčín:

Snímka obrazovky 2020-12-17 o 13.48.07.p

Iné EHMK mestá:

ESCH 2022

Snímka obrazovky 2020-12-17 o 14.59.47.p

Kaunas 2022

Snímka obrazovky 2020-12-17 o 14.59.30.p

BODO 2024

Snímka obrazovky 2020-12-17 o 14.59.39.p

Tampere 2026

Snímka obrazovky 2020-12-17 o 15.00.44.p

Faro 2027

Snímka obrazovky 2020-12-17 o 14.59.56.p

Linz

Snímka obrazovky 2020-12-17 o 15.00.13.p

KAUNO Bienale

Snímka obrazovky 2020-12-17 o 15.00.04.p

Inštitúty a organizácie:

Goethe Institute

Snímka obrazovky 2020-12-17 o 10.40.41.p

Polský inštitút

Snímka obrazovky 2020-12-17 o 12.38.19.p

Slovenský inšt. vo Varšave

Snímka obrazovky 2020-12-17 o 12.58.18.p

Slov. inšt. v Paríži

Snímka obrazovky 2020-12-17 o 12.57.30.p

Talianský inšt. v BA

Snímka obrazovky 2020-12-17 o 12.58.37.p

Slov. inšt. v Ríme

Snímka obrazovky 2020-12-17 o 12.57.52.p

TRANZIT

Smart City Cluster

Snímka obrazovky 2020-12-18 o 8.00.39.pn
Snímka obrazovky 2020-12-18 o 8.00.20.pn

Slovak Chambers of Architects

Židovská náboženská obec

Snímka obrazovky 2020-12-18 o 8.00.09.pn
Snímka obrazovky 2020-12-18 o 7.59.56.pn

Cykloplatforma Slovenska

Dance Association

Snímka obrazovky 2020-12-18 o 7.59.31.pn

Trenčianske múzeum

Snímka obrazovky 2020-12-18 o 7.57.06.pn

Posádkový klub Trenčín

Snímka obrazovky 2020-12-18 o 7.56.24.pn
Snímka obrazovky 2020-12-18 o 7.55.18.pn

Rudolfinum

Galéria M.A. Bazovského

Snímka obrazovky 2020-12-18 o 7.54.57.pn

Divadlo Bratři Formanu

Snímka obrazovky 2020-12-18 o 8.52.39.pn
Snímka obrazovky 2020-12-18 o 7.53.33.pn

World Music Festival Bratislava

Snímka obrazovky 2020-12-18 o 8.52.55.pn

Občianska

Cykloiniciatíva BB

Snímka obrazovky 2020-12-18 o 7.57.49.pn

Trenčín Región

Snímka obrazovky 2020-12-18 o 7.56.33.pn

Mestá:

Nemšová

Snímka obrazovky 2020-12-17 o 13.06.26.p
Snímka obrazovky 2020-12-17 o 13.06.15.p

Prievidza

Púchov

Snímka obrazovky 2020-12-17 o 13.06.01.p

Považská Bystrica

Snímka obrazovky 2020-12-17 o 13.05.20.p

Nové Mesto

nad Váhom

Snímka obrazovky 2020-12-17 o 13.05.48.p

Dubnica nad Váhom

Snímka obrazovky 2020-12-17 o 13.04.37.p

Ilava

Snímka obrazovky 2020-12-17 o 13.04.52.p

Bánovce nad Bebravou

Snímka obrazovky 2020-12-17 o 13.04.23.p

Prešov

Trenčianske Teplice

Snímka obrazovky 2020-12-18 o 7.54.29.pn
Snímka obrazovky 2021-03-12 o 13.34.20.p

Školy a Univerzity:

Slovak University of Technology

Snímka obrazovky 2020-12-17 o 13.47.50.p

ZUŠ K. Pádivého

Snímka obrazovky 2020-12-17 o 13.47.07.p

Technická Univerzita Košice

Snímka obrazovky 2020-12-17 o 13.47.27.p

Stredná Zdravotná škola v Trenčíne

Snímka obrazovky 2020-12-17 o 13.46.36.p

Piaristické gymnázium Braneckého v Trenčíne

Snímka obrazovky 2020-12-17 o 13.46.26.p

Škola umeleckého priemyslu v Trenčíne

Snímka obrazovky 2020-12-17 o 13.46.08.p

Stredná priemyselná škola stavebná v Trenčíne

Snímka obrazovky 2020-12-17 o 13.45.50.p

Stredná obchodná škola obchodu a služieb v TN

Snímka obrazovky 2020-12-17 o 13.45.42.p

ZŠ Hodžova 

Snímka obrazovky 2020-12-17 o 13.45.13.p

ZŠ L. Novomeského

Snímka obrazovky 2020-12-17 o 13.45.03.p

ZŠ Bezruča

Snímka obrazovky 2020-12-17 o 13.44.52.p

ZŠ Dlhé Hony

Snímka obrazovky 2020-12-17 o 13.43.24.p

ZŠ Východná

Snímka obrazovky 2020-12-17 o 13.44.34.p

Médiá a agentúry:

NEO Art

Snímka obrazovky 2020-12-18 o 7.58.55.pn

FLASH ART

Snímka obrazovky 2020-12-18 o 7.58.46.pn

Square TN

Snímka obrazovky 2020-12-18 o 7.55.43.pn

Hotely / nákupné centrá / Iné

Grand Hotel

Snímka obrazovky 2020-12-18 o 7.53.47.pn

Hotel Elizabeth

Snímka obrazovky 2020-12-18 o 7.53.59.pn

LEONI

SAD Trenčín

Sn%C3%ADmka%20obrazovky%202020-12-18%20o
Snímka obrazovky 2020-12-18 o 7.55.34.pn

ŽSR

TIMM Slovakia

Snímka obrazovky 2020-12-18 o 7.56.08.pn
Snímka obrazovky 2020-12-18 o 7.55.57.pn

OC Laugarício

Snímka obrazovky 2020-12-18 o 7.58.26.pn

Marius Pedersen

Snímka obrazovky 2020-12-18 o 7.59.45.pn

OC Južanka

Liberty Trade

Snímka obrazovky 2020-12-18 o 8.00.30.pn
Snímka obrazovky 2020-12-18 o 9.38.19.pn