top of page

Verejný priestor by mal byť bezpečný, dostupný a kvalitný

Updated: Apr 12


Verejný priestor tvorí naše životné prostredie a obklopuje nás všade kam sa v meste vydáme. Kvality priestorov, v ktorých sa pohybujeme, ovplyvňujú naše fyzické aj psychické zdravie a vytvárajú dojem, ktorý z miesta máme. Vplývajú aj na prosperitu, identitu a celkový život mesta. Preto sa samosprávy snažia vytvárať čo najpríjemnejšie verejné priestory. Téme sa intenzívne venujeme aj v projekte Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026.

 

VEREJNÝ PRIESTOR PRE KAŽDÉHO 


Všetky miesta, kadiaľ denne prechádzate, kde sa môžete voľne pohybovať, tráviť svoj čas, zastaviť sa, posedieť si, čakať či relaxovať tvoria verejný priestor. Zväčša patria do vlastníctva alebo správy subjektov verejnej správy, ale čoraz viac sa objavujú priestranstvá v súkromnom vlastníctve.


Verejnými priestormi sú priestranstvá medzi budovami, ulice, námestia, parky, pešie zóny, ihriská, ale aj podchody, nadchody, venčoviská, promenády, nábrežia, či okolie nákupných centier. Spoločnými znakmi dobrých verejných priestorov sú ich dobrá prístupnosť, komfort, ponuka rôznorodých aktivít, inkluzivita, ale aj estetika a dnes čoraz dôležitejšia klimatická odolnosť. Priestory v meste by mali byť dostupné pre každého, bez obmedzenia a zadarmo. Aké by to bolo žiť v meste, v ktorom nie je ľahko dostupné miesto kde sa môžete stretnúť s priateľmi, ísť s deťmi na prechádzku, či si ísť len jednoducho zabehať? Môže sa to zdať nemysliteľné, ale dajte si otázku, koľko reálne takých miest máte v okolí? Sú bezpečné, ľahko dostupné a pravidelne sa prispôsobujú meniacej sa dobe? Budovanie takýchto miest sa dostáva do debát v mnohých mestách.


Aj keď proces plánovania mesta je dlhodobá a náročná disciplína, v rámci projektu Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026 sa snažíme priniesť európsku úroveň verejných priestorov cez menšie opatrenia, ktoré nastavia štandardy do budúcnosti. Preto sme vypracovali napríklad Manuál reklamy a označovania prevádzok, ktorý má pomôcť verejné priestory skvalitniť reguláciou vizuálneho smogu.


Čo je to vizuály smog? Dozviete sa v ďalšom článku

0 comments

Comments


bottom of page