top of page

Ako udržať mladých v meste a ako nám pri tom môže pomôcť Zlín?

Updated: Apr 26


Trenčín so Zlínom spája nielen krátka cesta – malebnými cestami ste tam z centra nášho mesta za hodinu a pol. Vytvárame Euroregión prepojený architektúrou, obuvníckym priemyslom, zameraním na dizajn. Región, ktorí si ročne vymieňa desaťtisíce turistov.


Obe naše mestá a celý región trápi aj problém odchodu mladých ľudí. Vidíme to všetci. Mladí v našom meste chýbajú, odchádzajú študovať inde a nevracajú sa. A nie sme ani atraktívne mesto pre to, aby sa sem prisťahovali ľudia, ktorí vyrastali či študovali inde.

Všetci tiež vieme, že by pomohol najmä dostatok atraktívnych pracovných miest a možností na podnikanie. V druhom rade mladých lákajú väčšie mestá širokou ponukou kultúrnych podujatí a voľnočasových aktivít.


V Zlíne vidia riešenie tohto problému v podpore kultúrno-kreatívneho priemyslu a kreatívnych centier. Príležitosti a nové možnosti tak dostanú dizajnéri, remeselníci, grafičky, fotografky, architekti, profesionálne umelkyne a umelci, vydavatelia, výrobcovia počítačových hier či reklamy a ďalší ľudia, ktorí sa živia svojimi nápadmi a zručnosťami. Vzniknú tak aj miesta a podujatia, kde sa kreatívni ľudia môžu stretávať, inšpirovať a spolupracovať. Nové projekty vytvárajú nové pracovné príležitosť a dopyt po ďalších a ďalších službách.