top of page

Aprílové stretnutie bude o spolupráci 

Updated: Apr 18, 2023
Čo môže regiónu priniesť systémové prepojenie ľudí z kultúry a kreatívneho priemyslu? Ako nás môže inšpirovať Zlínsky kreatívny klaster? Čo je to vôbec za zoskupenie? Mohlo by pomôcť mať niečo podobné v Trenčíne?


Ak pracujete v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu a zaujali vás tieto otázky, pozývame vás na tohoročné prvé stretnutie kultúrnej komunity trenčianskeho regiónu. Nadväzujeme ním na stretnutia z minulého roku, ktoré boli miestom vzdelávania aj prepájania sa.


Na tohoročné prvé stretnutie prijali pozvanie zástupcovia Zlínskeho kreatívneho klastra. Je to zoskupenie, ktoré tvoria zástupcovia z neziskového, verejného, súkromného sektora, aj zo vzdelávania, ktorí sa venujú kreatívnym odvetviam v zlínskom regióne. Je to prvé zoskupenie svojho druhu v Českej republike.


logo of Zlín creative cluster

Zlínsky kreatívny klaster funguje od roku 2016, nadväzuje na baťovské dedičtvo a dáva si za cieľ, aby Zlín a Zlínsky kraj boli jedným z najvýznamnejších centier kreatívneho priemyslu v Českej republike najmä v oblastiach dizajnu, audiovízie, marketingovej komunikácie a architektúry.


Podľa Klastra jedným zo spôsobov, ako to dokázať, je udržať si svoje talenty – najmä absolventov a absolventky Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne. Svoju činnosť teda vidia v tom, aby vytvárali príležitosti a prostredie na to, aby sa kreatívni ľudia mali kde zamestnať alebo mali vytvorené podmienky na podnikanie a spoluprácu. Ale zároveň, aby tu nachádzali kultúrne vyžitie vo vhodných priestoroch.


Pre Trenčín 2026 sa Zlínsky kreatívny klaster stal inšpiráciou na vytvorenie podobného zoskupenia u nás, ktoré by vďaka zapojeným ľuďom z rôznych sektorov pomáhalo vytvárať vhodné podmienky pre realizáciu kreatívcov a tiež umelcov a umelkýň aj v našom kraji.
Stretnutie kultúrnej komunity trenčianskeho kraja zamerané na spoluprácu sa uskutoční v stredu 26. 4. 2023 od 16:30 v Kultúrnom dome Zlatovce. Okrem krátkeho úvodu od zástupcov Trenčín 2026 a prezentácie zástupcov Zlínskeho kreatívneho klastra nás čaká aj diskusia a neformálny networking pri občerstvení. Vstup je voľný, ale kapacita podujatia je obmedzená, je preto nutné vopred sa registrovať pomocou registračnégo formulára.
0 comments

Comments


bottom of page