top of page

Prečo je dôležité hovoriť o pokrokoch? 

Počas vzdelávacieho programu Runway | Profesionáli z kultúry sme sa venovali aj umeniu poskytovania pozitívnej spätnej väzby. Teraz nastal čas, aby sme poskytli spätnú väzbu našim účastníkom a účastníčkam. Na záver vzdelávania mali príležitosť predstaviť, čo sa na Runwayi naučili a ako plánujú uplatniť tieto vedomosti vo svojich kultúrnych organizáciách, čím oživia slovenskú kultúru.


Prezentácie prebehli v priateľskej atmosfére. Keď ľudia z kultúrneho prostredia strávia spolu niekoľko dní, vymieňajú si myšlienky a dosahujú pokroky, stávajú sa z nich priatelia. V posledných mesiacoch mali účastníci a účastníčky z celého Slovenska možnosť stretávať sa v Trenčíne, kde rozširovali svoje obzory a objavovali nové príležitosti. Ich úsilie vyústilo do prezentácie pokrokov dosiahnutých v posledných mesiacoch.  Foto: Juraj Majerský


Pozrime sa na niekoľko zaujímavých momentov, ktoré absolventi predstavili: 


  • Projekt Anima Act dokázal, že aj bez veľkých financií môže vzniknúť úspešné bábkové divadlo pre dospelých.


  • Počas Bratislavských mestských dní sa otvárajú dvere mesta. Rôzne organizácie, inštitúcie a komunity majú možnosť ukázať, čo v meste vytvárajú. Otvorenie dverí je myslené doslova, pričom program je prístupný pre všetkých vrátane seniorov, slobodných rodičov a ľudí so zdravotným znevýhodnením. 


  • Oravské kultúrne stredisko kladie dôraz nielen na získavanie sponzorov, ale aj na starostlivosť o nich. Dôležitým prvkom v ich prístupe je ľudskosť a dobré srdce.


  • Festival Fokus Pokus reagoval na zmeny vo svojom okolí. Transformoval zo slovenského nezávislého divadla na medzinárodné, pričom svoju činnosť preúvajú z Trnavy do Bratislavy.

  • COOLTAJNER z Považskej Bystrice predstavil svoj nový projekt (Kori)DOOR, zameraný na priblíženie sa mladým ľuďom. Ukázali tiež príbeh prvej slovenskej fotografky Ireny Blühovej, študentky Bauhausu v Dessau, ktorá je inšpiráciou pre zmeny, ktoré chcú v COOLTAJNERi dosiahnuť a vytvoriť tak unikátny priestor pre svoje podujatia.

 


Skupina účastníčok a účastníkov vzdelávania Runway drží v rukách certifikáty a hrdo ich dvíhajú nad hlavou

Foto: Juraj Majerský


A prečo je dôležité rozprávať o pokrokoch? Pretože nám umožňujú posúvať sa vpred. Vďaka pokrokom vo vnútri našich organizácií môžeme organizovať väčšie podujatia, vďaka technologickému pokroku robíme priestory prístupnejšími a pokroky v medziľudských vzťahoch nám umožňujú vytvárať efektívnejšie tímy. 


Profesionáli a profesionálky z kultúry, boli ste úžasní! Všetci ste priniesli niečo originálne a inšpiatívne pre ostatných a vzájomne ste sa podporovali... len tak ďalej. Už teraz sa tešíme, ktoré organizácie sa zapoja do ďalšieho vzdelávania Runway | Profesionáli z kultúry. 

0 comments

Comments


bottom of page