top of page
gumicka3.png
Runway 04.png

Záujem o pilotný kurz Runway | Profesionáli z kultúry na jeseň 2022 bol príjemným prekvapením. S radosťou teda spúšťame nový kurz, ktorý bude prebiehať na jar 2023. Prihláste sa najneskôr do 6. marca a posuňte svoje kultúrne organizácie a projekty na medzinárodnú úroveň!

O kurze Runway | Profesionáli z kultúry

Ide vzdelávací kurz zameraný na zvyšovanie kompetencií v oblasti kultúrneho manažmentu. Pomôže vniesť do organizácie alebo projektu strategické plánovanie, interdisciplinaritu, udržateľnosť a medzinárodný kontext. Zameriava sa aj na prácu s publikom a tímovú prácu.

Pilotný kurz Runway | Profesionáli z kultúry sme úspešene ukončili v januári 2023. V Trenčíne sme vďaka nemu privítali niekoľko zahraničných lektorov, napríklad britského odborníka na kultúrny priemysel Davida Parrisha. Krátky rozhovor s ním môžete nájsť v tomto našom článku, prípadne si prečítajte zaujímavé info o kurze Runway | Profesionáli z kultúry priamo tu na Davidovom webe. Privítali sme tiež riaditeľku poľskej Impact Foundation, Agatu Etmanowicz, ktorá sa s účastníkmi a účastníčkami venovala téme rozširovania vlastného publika a sprístupnenia kultúrnych podujatí všetkým ľuďom. Inšpiratívny bol aj workshop s Leonie Hodkevitch, odborníčkou na rozvoj rôznych typov publík a komunít, s ktorou sme spravili tento rozhovor.

MicrosoftTeams-image (4).png

Pre koho je semestrový vzdelávací kurz určený?

Program je určený pre kultúrne manažérky a manažérov z verejných aj súkromných organizácií a inštitúcií (zástupcov zriaďovanej aj nezriaďovanej kultúry), ktorí chcú svoje projekty alebo organizácie posunúť na medzinárodnú úroveň. Je vhodný rovnako pre začiatočníkov, ako aj pre pokročilých. Prihlásiť sa môžu aj záujemcovia a záujemkyne, ktorí pôsobia mimo Trenčianskeho kraja.

Pilotný kurz absolvovali ľudia zo zriaďovanej aj nezriaďovanej kultúry, ale aj verejnej správy. Patrila medzi nich napríklad riaditeľka Galérie M. A. Bazovského Barbora Petríková, Janka Ovesná zo Zaži Trenčín OZ, tiež Veronika Kostková, ktorá v Trenčíne organizuje podujatie Rozhranie, Peter Michalík z vydavateľstva Monokel, či Janka Prnová z Mestského úradu Nová Dubnica. Kurz zhodnotili napríklad aj takto:

„Oceňujem najmä možnosť čerpať rozmanité skúsenosti zo zahraničia. Napríklad pri tvorbe strategického plánovania, pri organizácii podujatí… Skvelé tiež bolo, že kurz vytvoril priestor lepšie sa spoznať s ľuďmi pracujúcimi v kultúre v našom regióne, vymeniť si skúsenosti aj nadviazať spolupráce.“

Aké konkrétne témy kurz rozvíja? 

 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE

 2. ZAPÁJANIE PUBLÍK

 3. SIEŤOVANIE & DIZAJN SLUŽIEB

 4. LEADERSHIP & SOFT SKILLS

Ako to vyzerá prakticky?

 • Kurz prebehne osobne priamo v Trenčíne 

 • Kapacita kurzu je 30 ľudí

 • Kurz vedú aj odborníci a odborníčky zo zahraničia, je preto nutná znalosť anglického jazyka

 • Program bude mať formu 5 dvojdňových blokov:  

 • 13. - 14. apríl 2023 

 • 27. - 28. apríl 2023 

 • 11. - 12. máj 2023 

 • 25. - 26. máj 2023 

 • 8. - 9. jún 2023 ​

Účastnícky poplatok za kurz je 70 € (hodnota kurzu je 1 000 €, no 93% poplatku hradí v podobe štipendia Kreatívny inštitút Trenčín). Vo výnimočných prípadoch je možné požiadať o odpustenie celého poplatku e-mailom na michaela.kucova@trencin2026.eu.

Dokedy trvá registrácia a ako sa registrovať?

 

Registrácia do Runway | Profesionáli z kultúry je spustená a potrvá do 6. marca 2023. Vybrané osoby budeme obratom kontaktovať kvôli krátkemu online pohovoru. O finálnom výbere účastníkov a účastníčok nového semestra budeme informovať do 14. marca. 

Registrujte sa pomocou formulára na tomto odkaze. Tešíme sa na vás :) 

bottom of page