top of page

Runway

Profesionáli z kultúry

Získajte ideálny mix zručností pre oblasť kultúry. Témami od strategického plánovania, cez zapojenie publika, dizajn služieb až po rozvoj mäkkých zručností vás prevedú odborníčky a odborníci z rôznych kútov Európy. 

O kurze Runway | Profesionáli

z kultúry

Ide o vzdelávací kurz, vďaka ktorému sa počas piatich dvojdňových blokov (štvrtok - piatok) môžete zlepšiť v budovaní vašich individuálnych zručností a schopností v oblasti kultúrného manažmentu. Kurz vám pomôže lepšie sa zorientovať v témach strategické plánovanie, budovanie značky, rozvoj publika, tímová práca a ďalších. Kurz je jednou zo skvelých príležitostí, ktoré Európske hlavné mesto kultúry Trenčín 2026 prináša už teraz.

Tri kurzy Runway | Profesionáli z kultúry máme úspešne za sebou. V Trenčíne sme vďaka nim privítali niekoľko zahraničných lektorov, napríklad britského odborníka na kultúrny priemysel Davida Parrisha, riaditeľku poľskej Impact Foundation, Agatu Etmanowicz, či Adama Pajgrta 
a Petra Peřinku z pražského inštitútu IPR. 

Pre koho je vzdelávací

kurz určený?

Program je určený pre ľudí z kultúry (fyzické osoby), ktorí si chcú osvojiť nové schopnosti a sieťovať sa medzi sebou. Prihlásiť sa môžu aj záujemcovia a záujemkyne, ktorí pôsobia mimo Trenčianskeho kraja. 

Kurz absolvovali ľudia, pohybujúci sa v rôznych oblastiach kultúry a svoju účasť zhodnotili napríklad aj takto: 

Sú tu super kolegovia, s ktorými nadväzujeme vzťahy, porovnávame
sa a zisťujeme, že máme veci, ktoré môžeme zdieľať, a spolupracovať
aj ďalej.
 

 Tereza Trusinová

Aké témy kurz rozvíja? 

Strategické plánovanie
Zápájanie publík 
Sieťovanie a dizajn služieb 
Leadership & Soft skills 

Ako to vyzerá prakticky? 

Kurz Runway | Profesionáli z kultúry prebieha osobne priamo v Trenčíne a jeho kapacita

je 25 ľudí.

Kurz vedú aj odborníci a odborníčky zo zahraničia, je preto nutná znalosť anglického jazyka.

Program bude mať formu 5 dvojdňových blokov:   

1. blok / 25. 4. - 26. 4. 2024 
2. blok / 16. 5. - 17. 5. 2024 
3. blok / 30. 5. - 31. 5. 2024 
4. blok / 13. 6. - 14. 6. 2024 
5. blok / 27. 6. - 28. 6. 2024

Cena podobného kurzu by bola približne 1 000 €. Kurz Runway | Profesionáli z kultúry je bezplatný, a to vďaka projektu Trenčín 2026, ktorý hradí 100% poplatku v podobe štipendia.  

Dokedy trvá registrácia a ako sa registrovať? 

Registrácia do Runway | Profesionáli z kultúry potrvá od 6. do 26. marca 2024.

Vybrané osoby budeme obratom kontaktovať kvôli krátkemu online pohovoru. O finálnom výbere účastníkov a účastníčok nového semestra budeme informovať 8. apríla 2024

Využije príležitosť a posuňte sa na vyššiu úroveň!

stanka.png

Projekty Profesionáli z kultúry pripravuje

Stanislava Mináriková

Koordinátorka projektov

bottom of page