top of page

Mesto hľadá nové posily do tímu participácie

Mestský úrad v Trenčíne v spolupráci s projektom Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026 hľadá dvoch ľudí, ktorí sa budú venovať téme zapájania obyvateliek a obyvateľov mesta do verejného života.

Aktuálne sa obsadzujú pozície:

  • Projektová špecialistka/metodička participácie alebo Projektový špecialista/metodik participácie

  • Koordinátorka/koordinátor participácie


Výberové konania majú posilniť tím Inštitútu participácie Trenčín, ktorý funguje na Mestskom úrade od roku 2023 a je súčasťou projektu Európskeho hlavného mesta kultúry.

Aký je plán Inštitútu participácie Trenčín?

Do roku 2026 bude najmä pomáhať pri mapovaní potrieb ľudí v Trenčíne v oblasti kultúry a ich zapájaní do participatívnych procesov a projektov v meste.

Napríklad zisťovať, aké skupiny obyvateľov majú fyzické alebo iné prekážky pri zúčastňovaní sa na podujatiach? Alebo aké potreby by podľa ľudí malo napĺňať kvalitné námestie či verejný priestor? Tím bude pracovať na tom, aby ľudia mali možnosti sami aktívne prispieť k zlepšeniu života v meste.  

Čo znamená slovo participácia?  

Participácia je zapojenie sa do rozhodovania, ktoré ovplyvňuje náš život. Znamená to vyjadriť sa k otázkam, alebo spolurozhodovať v témach, ktoré sú pre nás dôležité. Či už ide o to, ako mesto vyzerá, ako sa v ňom žije, alebo ako je spravované.

Načo je to dobré?

Pre plnohodnotnú účasť všetkých ľudí je dôležité poznať, aké skupiny obyvateľov v meste žijú. Inštitút participácie Trenčín to bude nielen mapovať, ale aj dá ľuďom nástroje pre efektívne zapájanie sa. Tiež poskytne dôležité údaje a spätnú väzbu pre plánovanie mestského a regionálneho rozvoja.

Veríme, že takto sa nám podarí posilniť angažovanie sa v spoločnosti, ktorá bude odzrkadľovať rôzne potreby ľudí z Trenčína, ale aj tých, čo prídu naše mesto navštíviť.

Viac detailov, náplň práce aj platové podmienky o pozíciach sa dozviete na stránke mesta tps://trencin.sk/aktuality/mesto-hlada-novu-posilu-do-timu-participacie/ľudia s mapou ulice Bezručova v Trenčíne

0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page