top of page

Salzkammergut 2024 – najbližšie k nám

Updated: Mar 4

 

Téma počasia je pre otváracie ceremoniály európskych hlavných miest kultúry zásadná. Rakúsky Salzkammergut v nej vyhral jackpot. Slnečné zimné počasie a malebná krajina okolo kúpeľného mesta Bad Ischl dodali otváraciemu víkendu síce mrazivú, ale čarovnú atmosféru.  

 

V histórii Európskych hlavných miest kultúry je Salzkammergut prvým regiónom, v ktorom titul nesie spoločne 23 alpských mestečiek a dedín. Počas otváracieho víkendu sa akcent na región objavoval nielen vo vizuálnej identite, ale aj v podobe podujatí či zásahov. Príkladom môže byť vypravenie  špeciálneho vlaku, ktorý by sme mohli nazvať zvonkohra na koľajniciach. Posledný vagón totiž patril umeleckej inštalácii Georga Nussbaumera Der Glögglwaggon, kde zvony rôznych veľkostí a zvukov rozoznieval vietor a pohyb. Spoluprácu regiónu zobrazovalo aj premietanie postáv všetkých starostov a starostiek zapojených obcí na budovu v centre Bad Ischl. Okrem toho v otváracom ceremoniáli vystúpili aj medzinárodne pôsobiaci umelci a umelkyne, ktorí pochádzajú zo Salzkammergutu.   Foto: Henrieke Ibing


Oslava spolupatričnosti  


Správu o otvorení Európskeho hlavného mesta kultúry vyslal do sveta 1000-členný zmiešaný zbor pod vedením známeho hudobníka Huberta von Goiserna s koreňmi v regióne. Predstavenie bolo výbornou ukážkou komunitného hudobného projektu. Zbor tvorili ľudia všetkých vekových skupín, od detí až po seniorov a seniorky. Zapojenie miestnych komunít sa odrazilo aj v záverečnom okamihu, keď sa ľudia v publiku a na javisku navzájom zdravili, tlieskali a spoločne oslavovali, že Salzkammergut je  Európskym hlavným mestom kultúry.  Atmosféru vygradovalo predstavenie umelca Toma Neuwirtha alias Conchity Wurst s piesňou Rise like a Pheonix, s ktorou tento rodák zo Salzkammergutu v roku 2014 vyhral Eurovision Song Contest. Veľký ohlas publika zožalo aj predstavenie renomovanej choreografky Doris Uhlich pôvodne z Attersee na severe Salzkammergutu. Vystúpenie odkazovalo na prijímanie a včlenenie našich odlišností a nedokonalostí a malo aj historický kontext. Bad Ischl bol totiž obľúbeným dovolenkovým miestom cisárskej rodiny a tanec parodoval práve aristokratické kruhové tance na panovníckych dvoroch.   

 

Ceremoniálom sprevádzali svietiace bytosti umelkyne Ise Stein, ktoré symbolizovali 23 obcí a vnášanie svetla do života. Na konci sa vnorili do niekoľkotisícového davu a viedli vymrznuté publikum na ďalšie miesta - koncerty, výstavy a predstavenia v centre Bad Ischl. Alpský región počas otváracieho víkendu ukázal, že kultúra vie byť obohacujúcou nadstavbou k ponuke krásnej prírody v historicky bohatom regióne.    Foto: Marc Schwarz, Henrieke Ibing, Daniel Mayer


Lucia Šimášková 

Manažérka  Trenčín 2026 

0 comments

Comments


bottom of page