top of page

Tri inšpirácie z troch miest

Otvárací víkend Európskych hlavných miest kultúry býva najväčším podujatím roka, v ktorom mestá titul nesú. Tímy pozývajú aj ľudí z iných európskych hlavných miest kultúry, aby sa prišli pozrieť a inšpirovať. Poučenia plynú nielen z umeleckého programu, ale aj zo samotnej organizácie podujatia.


Navigácia po príchode


Pre návštevníkov a návštevníčky Európskych hlavných miest kultúry je veľmi podstatná navigácia po meste. Marketingová manažérka Trenčín 2026, Lucie Moravcová, v rakúskom Salzkammergute vyzdvihla práve označenie miesta a komunikáciu: „Po príchode na vlakovú stanicu Bad Ischl nás privítal veľký nápis, ktorý upozorňoval na Európske hlavné mesto kultúry. Pred stanicou čakali dobrovoľníci a dobrovoľníčky v zimných bundách vo farbách Salzkammergutu, pomáhali s orientáciou po meste a odpovedali prichádzajúcim ľuďom na otázky.“ 


Foto: Wuedara Musi, Marc Schwarz, Henrieke Ibins, Daniel Mayer


Oficiálne príhovory


Okrem otváracej ceremónie a sprievodných podujatí, mestá v deň otvorenia organizujú aj podujatie pre predstaviteľov a predstaviteľky štátu a rôznych pozvaných hostí z krajiny aj zo zahraničia. Vytvoriť priestor pre oficiálne príhovory tak, aby bol rovnako podnetný pre lokálnych, národných aj zahraničných hostí, býva náročné. Lenka Kuricová, ktorá má v tíme Trenčín 2026 na starosti umelecký program, popisuje svoju skúsenosť z Estónska: „V Tartu to zvládli naozaj výnimočne. Profesionálne zorganizované podujatie malo vysokú úroveň bez okázalosti. V programe sme cítili silný odkaz na región a veľmi dobre poňaté prepájanie tradícií so súčasným umením - bolo urobené autenticky a s ľahkosťou, bez zbytočného pátosu. Nezabudli ani na kvalitný preklad, aby nikomu nič neuniklo.“ 


Foto: Silver Gutmann


Otvárací ceremoniál pre verejnosť


Počas otváracieho víkendu prebieha rôznorodý program – výstavy, koncerty, vystúpenia vnútri aj vonku. Otvárací ceremoniál je najväčším podujatím víkendu, prístupným pre všetkých. Preto prebieha vždy vonku – na námestí, nábreží, v kultúrnom areáli... V nórskom Bodø sa ľudia tešili na program na plávajúcom pódiu na mori. Organizačnému tímu však narobila starosti snehová búrka. „V tíme Bodø 2024  si dali záležať na informovaní už pred ceremoniálom, promptne reagovali aj na počasie. V deň otvorenia sa nakoniec vyčasilo a mohli sa tešiť obrovskej účasti. Odhadli, že na program sa prišlo pozrieť okolo 20-tisíc ľudí. V publiku sme videli mladších aj starších ľudí, celé rodiny s deťmi. Považujem to za dobrú kombináciu programu, informovania a počasia,“  hovorí Stanislav Krajči, ktorý sa v tíme Trenčín 2026 venuje zapájaniu obyvateľstva.


Foto: David Engmo, Kasper Holgersen, Marthe Mølstre


Perličkou tohoročných otváracích ceremónií bola, okrem iného, aj estónska ministerka kultúry Heidy Purga. Podvečer predniesla oficiálny príhovor a v noci v rámci programu odohrala svoj DJ set. 


Foto: Mikk Otsar

 

Mirka Gúčiková 

Trenčín 2026 

0 comments

Comments


bottom of page