top of page

Slovenský preklad Bid-Booku Cultivating Curiosty je na svete :)

Updated: Dec 7, 2023

Veľmi sa tešíme, že sa nám podarilo spoločne preložiť a pripraviť aj slovenský preklad Bid Booku Cultivating Curiosity, s ktorým sme sa dostali do druhého kola v rámci kandidatúry na Európske hlavné mesto kultúry na rok 2026.


Slovenský preklad si môžete prečítať na záložke BID BOOK.
Projekt Cultivating Curiosity / Pestovanie zvedavosti vznikal počas roka 2020 a okrem celého tímu Trenčín 2026 a zamestnancov mesta Trenčín sa na ňom podieľali občania prostredníctvom odpovedí v dotazníkoch, rôzne organizácie a združenia v rámci fokusových skupín a zapojených projektov ale aj veľké množstvo umelcov, konzultantov a expertov z rôznych smerov. Výsledkom niekoľkomesačnej práce okrem vytvorenia plánov aktivít ako aj samotných umeleckých projektov bolo napísanie 60 stranového dokumentu, ktorý bol následne vyhodnocovaný porotou. Formát Bid Booku bol Ministerstvom kultúry SR a Európskou komisiou dopredu určený na 60 strán vo formáte A4 a na to, aby mohol byť projekt úspešne odovzdaný, musel tím Trenčín 2026 odpovedať na 38 vopred určených otázok.

Otázky sú z rôznych sfér od všeobecných otázok o meste Trenčín ako aj regióne, prínosu projektu z hľadiska dlhodobej stratégie, kultúrneho programu, európskeho rozmeru ale aj dôležité otázky ako sú financie, marketing, no napríklad aj to, či má mesto a región reálnu schopnosť a kapacity celý projekt v prípade výhry aj uskutočniť. Každú časť písali iní členovia tímu Trenčín 2026 a samotné písanie projektu trvalo dva mesiace. Zvyšok času zabral výskum, vytváranie projektov, komunikácia s umelcami, konzultantmi a expertmi. Mesiac následne zabrali v celom procese textové korektúry a samotný grafický dizajn projektu.
Autorom grafického dizajnu projektu je Martin Pyšný, mladý trenčiansky grafický a písmový dizajnér, ktorý okrem celého vizuálu projektu sa postupne púšťa aj do vizuálnej komunikácie projektu Cultivating Curiosity. Fotografie použité v Bid Booku sú od našich šikovných trenčianskych fotografov, ktorí dovolili tímu Trenčín 2026 uverejniť ich fotografie.

 

Tri rýchle otázky na grafického dizajnér Maťa Pyšného

1. Ako prebiehal proces vytvárania Cultivating Curiosity Bid Booku?

Začalo to konceptom a potom nasledovali už formálne rozhodnutia. Čo sa týka konceptu, idea Cultivating Curiosity stojí na koncepte elastickej kružnice „gumičky“, ktorú je možné ľubovoľne tvarovať.

Ak uzatvorenému ekosystému, akým je mesto, venujem dostatok energie, vytvárame z neho kvalitnejší priestor na život. No a túto príležitosť má každý z nás.

Samozrejme, potom museli prísť tie formálnejšie rozhodnutia ako napríklad aké písmo vybrať a na čo sa zamerať. Pre väčšiu voľnosť v sadzbe a charaktere písma som podľa potreby upravoval open source písmo Inter. Layout som tvoril tak, aby kniha pôsobila hutne, ale nie preplnene.


2. Čo bolo pre teba najväčšou výzvou?

Najväčšou výzvou bolo pravdepodobne nadizajnovať odľahčenú a hravú publikáciu, podnietiť chuť čitateľa objavovať obsah ďalších strán a zároveň udržať serióznosť, formálnosť a prehľadnosť, ktorá prináleží mestu i celej iniciatíve. Súčasne, zodpovednosť, ktorú som niesol ako posledný článok reťazca v procese prípravy Bid - booku bolo obrovskou výzvou. Tím ľudí predo mnou odviedol úžasný kus roboty v extrémne krátkom čase a ja som nechcel zmariť ich úsilie.


3. Povieš viac o tom, ako bol book vytlačený? Ako funguje obálka a čo má znázorňovať?

Celá publikácia je tlačená na recyklovanom nenatieranom papieri. Na obálke je abstraktný grafický prvok razený holografickou fóliou. Tento kontrast mäkkého prírodného papiera a hravých, futuristických prvkov je vizuálnou DNA Bid-booku.

0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page