top of page

Príhovor mestského kurátora


Keď sa pozriete z Mestskej veže na Trenčín, uvedomíte si, aká rozmanitosť sa nachádza na tak malom priestore: hrad, kostoly, synagóga, ODA, zeleň, Brezina, vrchy lemujúce horizont, reklamy, pútače a nápisy, slnečníky terás, lavičky, ľudia. Pestrý mestský organizmus, lenže... živý, či skôr živelný?


Funkcia špecialistu na verejný priestor je u nás ešte stále novinkou, preto ma potešilo, že Trenčín je druhým mestom, ktoré ju zaviedlo. Sedemnásť rokov som pôsobil v Nitrianskej galérii a rozhodnutie, či sa prihlásim do výberového konania, sa rodilo pomaly, no už dlhšie som mal pocit, že sa potrebujem niekam posunúť.


Okrem galérie som pracoval na viacerých projektoch so súčasným vizuálnym umením, snažím sa ho približovať ľuďom, napríklad diskusiami v rozhlase. Popri umení ma vždy zaujímala architektúra, dizajn a problematika verejného priestoru, ktorý je na Slovensku, žiaľ, veľmi zanedbávaný.


Napriek tomu, že som Bratislavčan, mám k Trenčínu silný osobný a rodinný vzťah. V pozícii mestského kurátora sa mi to zrazu celé spojilo a som rád, že som v konkurze uspel a mám tak možnosť prispieť ku kultivácii verejného priestoru, ktorý je predsa len o trošku väčšie „ihrisko“ než galéria. 


Kurátora nechápem len ako človeka, ktorý sa stará (z latinského pôvodu slova), ale je aj kreatívny, prepája rôznorodé elementy, dáva ich do nových súvislostí, vysvetľuje ľuďom.


Nejde mi o presadzovanie vízií jednotlivca, ale o spoluprácu s ľuďmi pracujúcimi v oblasti umenia, dizajnu, architektúry, urbanizmu, politiky, administratívy, ochrany pamiatok, s aktivistami a aktivistkami a obyvateľmi a obyvateľkami mesta. Všetci by sme totiž mali mať možnosť spolutvoriť priestor, v ktorom žijeme.


Chcel by som byť pre rôzne subjekty v meste partnerom, „moderátorom“ verejnej diskusie o vizuálnej stránke mesta. Bude pre mňa výzvou vyzdvihnúť, čo je hodnotné a prinášať návrhy, ako robiť veci lepšie a krajšie.


Mesto je živý organizmus, na ktorý vplývajú mnohé faktory– prírodné podmienky, politika, doprava, hospodárstvo, kultúra, turizmus a najmä ľudia, ktorí v ňom žijú.

Azda prvýkrát v histórii Trenčína bude kultúra jedným z najdôležitejších hýbateľov zmien – najmä vo vzťahu k verejnému priestoru. Ten totiž z pohľadu súčasného ekologicky udržateľného mesta nemá slúžiť autám či priemyslu, ale ľuďom.


Kľúčovú úlohu pri tom zohráva skutočnosť, že Trenčín bude v roku 2026 Európskym hlavným mestom kultúry. Nepôjde pritom len o programovú náplň daného roka, ale o podporu širokej oblasti kultúrno-kreatívneho priemyslu a o zlepšenie aktuálnej aj budúcej kvality života v meste a o zvýšenie jeho atraktívnosti pre všetkých návštevníkov. 


Trenčín sa mení – aj vďaka kultúre, aby mesto mohlo byť bližšie k ľuďom. Som rád, že môžem byť pri tom.

Omar Mirza

Mestský kurátor TrenčínaFoto: Júlia Gavačová

0 comments

Recent Posts

See All

Kommentare


bottom of page