top of page

Adoptuj si Garáž!

Garáž z Pohody a trenčianskeho skateparku sa vydáva na cestu po Trenčíne, v otvorenej výzve hľadá nového prevádzkovateľa s nápadom na kultúrny program!


Trenčín 2026 a Pohoda Festival vyhlasujú otvorenú výzvu „Adoptuj si Garáž“ pre umelcov a umelkyne, hudobníkov a hudobníčky, kultúrne organizácie a aktívne komunity. Adoptujte si Garáž, prijmite ju do svojej lokality a tri mesiace prevádzkujte priestor pre alternatívnu kultúru v Trenčíne. Prihlásiť sa môžete do 17. mája 2022.


Čo je to projekt Garáž?


Garáž je projekt festivalu Pohoda, ktorý sa v spolupráci s Trenčín 2026 rozširuje aj mimo areálu festivalu do mesta. Garáž je ozajstná garáž technicky zabezpečená a pretvorená na alternatívny kultúrny priestor. Návštevníci Pohody ju poznajú ako najmenší stage, je symbolom trenčianskeho undergroundu a hudobných začiatkov kapiel. Minulý rok v septembri Garáž zaparkovala a slúžila mladým v trenčianskom skateparku na organizovanie koncertov. Tím Trenčín 2026 však sľuboval viac. Po získaní titulu Európske hlavné mesto kultúry sa tak Garáž vydáva na cestu po Trenčíne, aby poskytla špecifický priestor pre mladých kreatívcov, kultúrne organizácie a aktívne komunity, ktoré ju k sebe pritiahnu.


Kto sa môže prihlásiť?

Garáž hľadá kultúrne organizácie, aktívne komunity, kapely, individuálnych umelcov, umelecké kolektívy, kreatívcov všetkých žánrov so záujmom o alternatívnu kultúru, vášňou pre kultúrnu produkciu a učenie sa nových zručností. Záujemcom vo veku menej ako 18 rokov odporúčame, aby sa prihlásili ako skupina s aspoň jedným zodpovedným zástupcom vo veku 18+.


Ako to funguje?

Jeden adopčný cyklus trvá tri mesiace. Víťazný žiadateľ si vyberie nové miesto pre Garáž (v rámci mesta Trenčín) a my mu ju dovezieme v druhej polovici júla 2022. Od augusta do októbra 2022 bude Garáž prevádzkovať víťaz otvorenej výzvy. Zorganizuje v nej program, ktorý navrhol vo svojej prihláške. Nová lokalita musí byť v rámci mesta Trenčín, alebo v bezprostrednom okolí.

Na úvod cyklu nový prevádzkovateľ absolvuje workshop pod vedením tímov festivalu Pohoda a Trenčín 2026. Cyklus spoločne ukončíme reflexným workshopom, zároveň zameraným na zdieľanie skúseností, na ktorom sa zúčastní aj nový víťaz nasledujúceho adopčného cyklu.


Čo sa dá zorganizovať v Garáži?

Koncerty, výstavy, debaty, diskusie, workshopy, vystúpenia, čítania a iné. Kultúrne formáty nie sú obmedzené, najdôležitejší je realizovateľný plán a jasná vízia.

Aká je poskytovaná podpora?

Garáž bude miestom, kde môžete získať nové zručnosti v oblasti kultúrneho manažmentu a organizácie, produkcie a rozvoja dramaturgie. Podpora zahŕňa:

  • Neformálny profesionálny mentoring od festivalu Pohoda a tímu Trenčín 2026.

  • Workshop alebo masterclass od vybraných profesionálov na základe potrieb víťazného uchádzača.

  • Finančná podpora až do 1500 EUR pre víťazného žiadateľa na realizáciu programu.

  • Základné zvukové, svetelné, pódiové a iné technické vybavenie.

  • Doprava garáže na miesto a z miesta.

  • Propagačná podpora prostredníctvom digitálnych nástrojov a sociálnych médií

Ako sa môžete prihlásiť?

Prihlásiť sa môžete cez formulár tu. Uvediete v ňom víziu, časový plán a odhadovaný rozpočet pre váš návrh. Plán musí dodržiavať princípy udržateľnej kultúrnej produkcie a hľadania umeleckej kvality vo vybranom žánri alebo oblasti kultúry. Náklady na program môžu presiahnuť finančnú podporu, v tom prípade však odporúčame, aby ste preskúmali aj iné zdroje financovania.

Uzávierka prihlášok je 17. 5. 2022 o 15:00 hod. Programový tím Trenčín 2026 a Pohoda Festival vyberú víťazného uchádzača na základe kvality a realizovateľnosti navrhovaného programu. Výsledky budú vyhlásené 30. 5. 2022 na www.trencin2026.eu/garaz.

Víťaz otvorenej výzvy bude zodpovedný za produkciu navrhovaného programu v plnom rozsahu.

0 comments

Comments


bottom of page