top of page

Pravidlá používania súborov Cookies
 

Tieto pravidlá sa týkajú používania stránky, ktoré prevádzkujeme na internetovej doméne trencin2026.sk  

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že okrem informácii uvedených v tomto dokumente pre Vás platia aj pravidlá používania cookies, ktoré si môžete prečítať v rámci nášho pop-up bannera pri návšteve našeho webu. V tomto pop-up bannery máte možnosť kontrolovať nastavenia ochrany Vašich osobných údajov spracúvaných na základe cookies. 
 

Pravidlá používania Cookies 
 

Používame programy cookies na získavanie informácií o užívateľoch. Cookies je malý dátový súbor, ktorý sa ukladá vo Vašom zariadení (napr. v mobilnom zariadení alebo počítači) pri používaní webu a na určitý čas uchováva informácie o Vašich zariadeniach, krokoch a nastaveniach. Súbor cookies umožní webu pri ďalšej návšteve rozpoznať Vás prehliadač alebo ukladať Vaše nastavenia a iné informácie. Je to bežná prax väčšiny webových portálov. 
 

Súbory cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke http://www.allaboutcookies.org/. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom zariadení. Váš prehliadač Vám môže umožniť nastaviť ako má spracovávať cookies vrátane možnosti používanie cookies úplne zakázať alebo vždy žiadať od Vás súhlas s použitím konkrétneho cookies súboru. Berte však na vedomie, že niektoré časti webu nemusia bez použitia cookies pracovať správne alebo niektoré funkcionality nemusia byť dostupné vôbec. 
 

Web trencin2026.sk môže umiestniť do Vášho zariadenia vlastné súbory cookies, pričom informácie a údaje získané z týchto súborov sa spravujú Podmienkami ochrany súkromia. 
 

V rámci webu môžeme používať dva druhy cookies, tzv. persistent cookies alebo session cookies. Zatiaľ čo session cookies sa vymažú po zavretí Vášho prehliadača, persistent cookies zostanú vo Vašom zariadení aj po zavretí Vášho prehliadača a použijú sa pri Vašej ďalšej návšteve web. 
 

Web môže používať aj iné nástroje na sledovanie a zisťovanie informácií o užívateľoch s podobnou funkcionalitou (napr. web beacony, Flash cookies, sledovacie URL). 
 

Web používa cookies a podobné monitorovacie nástroje na viacero účelov, najmä za účelom: 

  1. sprístupnenia, prevádzkovania webu a jeho funkcionalít na rôznych webových stránkach, zariadeniach a prehliadačoch; 

  2. monitorovania a analýzy výkonu, prevádzky a efektivity webu a jeho zlepšenia, napr. koľko návštevníkov (užívateľov) bolo na webe či aké prehliadače používajú; 

  3. zabránenia zneužitia webu a prevencie a odhalenia podvodného alebo inak nevhodného správania. 
     

Na webe umiestňujeme tiež súbory cookies našich obchodných partnerov a tretích strán najmä analytické cookies (Google Analytics), ktoré umožňujú analyzovať, ako návštevníci (užívatelia) web používajú, ďalej cookies sociálnych sietí (Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Linkedin), ktoré zlepšujú a zjednodušujú užívateľské rozhranie webu. Údaje z týchto cookies získavajú priamo ich prevádzkovatelia a web k ním nemá prístup. 
 

Súbory cookies tretích strán umiestnené na webe nám zároveň umožňujú zistiť prostredníctvom Pseudonymizovaných údajov od tretích strán všeobecné informácie o návštevníkoch stránky, napríklad o ich preferenciách zistených na základe nimi navštívených internetových stránok. Tieto údaje získava tretia strana používaním špecializovaných súborov cookies tzv. „trackerov“, ktoré sú schopné identifikovať návštevníkovo zariadenie (bez konkrétnej identifikácie osoby) pri návšteve internetovej stránky a zapamätať si aké stránky boli prostredníctvom daného zariadenia navštívené. 
 

Súbory cookies tretích strán (vrátane tých používaných trackermi) môžete zmazať alebo zakázať rovnako ako štandardné súbory cookies. 

bottom of page