top of page
5.png

Wash-ed

umelecké združenie

vlnka2.png

“Cítime, že kultúra v Trenčíne je dôležitá, ale nie je dostatočne prezentovaná. Chýba tu nová experimentálna kultúra a priestor na prezentáciu moderného umenia, ktorý si myslíme, že by mesto malo poskytnúť. Kolektív je zložený zo študentov a exštudentov Školy umeleckého priemyslu v Trenčíne a vďaka tomu vnímame intenzívne nedostatok reprezentácie inovatívnosti v oblasti umenia v meste. Až 471 študentov prichádza z rôznych časti Slovenska študovať na ŠUP, podstatné je však aby nielen tvorili umenie, ale aby ho aj vnímali a zároveň mali príležitosť na zlepšenie jeho vývoja v Trenčíne. Veríme, že kolektív sa postupne stáva touto platformou.”

 

Kolektív wash-ed je tím mladých ľudí, ktorí navzájom spolupracujú na rozvoji svojich myšlienok a vedomostí o umení a kultúre. Kladie kritické otázky ako: pre koho je umenie, kto je hodný vystavovať a ako priblížiť umenie laickej verejnosti. Kolektív odpovedá aktivisticky formou eventov, pop-up galérií, výstav a cez sociálne siete.
 
Poslaním tímu je spolupracovať na zmene dôležitosti umenia v kultúre a sprístupniť ho širokému okruhu divákov bez ohľadu na sociálne rozdiely.  Otvoriť hranice medzi galériou a všednou verejnosťou - pracovať na ich prieniku a fungovaní. Kolektív je presvedčený o silnom dopade konceptov umenia na ľudí, a preto prostredníctvom výberu diel komunikuje dôležité témy súčasnosti. Využívaním prvkov inštitucionálnej kritiky, wash-ed nekritizuje, ale ponúka formu aktívnych riešení. Zameraním kolektívu je umožniť začínajúcim, neznámym, amatérskym umelcom zviditeľnenie a tým prinášať na scénu novú vlnu umenia o čom hovorí aj sám názov kolektívu.

 

Prečo by mal byť Trenčín mestom kultúry?

“Veríme v to, že Trenčín má na to, stať sa mestom kultúry, nakoľko mesto je plné mladých ľudí,
ktorí sú neoddeliteľnou časťou pri kreatívnej tvorbe.”

Wash-ed

bottom of page