top of page

Z garáže
na pódiá

Otvorená výzva

Chcete svoju hudobnú tvorbu predviesť v trenčianskej Hviezde, na Pohode alebo dokonca v zahraničí? Projekt Garáž je tu opäť s novými príležitosťami pre mladú slovenskú hudbu. 

Európske hlavné mesto kultúry Trenčín 2026 vyhlasuje ďalšiu otvorenú výzvu. Mladé kapely, interpreti a interpretky môžu vďaka nej predstaviť svetu svoju hudobnú tvorbu. Priestor dostanú na niektorom z hudobných podujatí, ktoré prebehnú v auguste a septembri v trenčianskom KKC Hviezda v rámci projektu Garáž 2024. Hudobníci a hudobníčky, ktorí uspejú v otvorenej výzve, získajú aj účasť na vzdelávacom bloku o fungovaní hudobného priemyslu.

Jeden vybraný umelec alebo umelkyňa bude mať šancu zahrať si v júli aj na Pohode 2024.

Aby toho nebolo málo, vďaka sieti Európskych hlavných miest kultúry sa vybraní hudobníci či hudobníčky majú šancu dokonca dostať aj na zahraničné pódiá!  

Kto sa môže prihlásiť? 

Prihlásiť sa môžu slovenské hudobné skupiny, sólové hudobníčky, DJ-i aj hudobní producenti bez obmedzenia veku a žánru (vítaní sú aj producenti elektronickej hudby, DJs, či iné, menšinové žánre). Základnou podmienkou je vlastná hudobná tvorba. Porota bude vyberať interpretov v troch kategóriách):  

 

1. Hudobná skupina / sólový umelec alebo umelkyňa bez vydaného singla, EP alebo albumu   

2. Hudobná skupina / sólový umelec alebo umelkyňa s maximálne jedným vydaným singlom, EP alebo albumom, ktorý bol vydaný bez pomoci hudobného vydavateľstva  

3. Hudobná skupina / sólový umelec alebo umelkyňa s maximálne jedným vydaným singlom, EP alebo albumom, ktorý bol vydaný v spolupráci s hudobným vydavateľstvom  

Čo získajú vybraní hudobníci a hudobníčky?  

 vlastný honorovaný koncert v KKC Hviezda v rámci showcase dramaturgie   

 

 1 skupina získa naviac možnosť koncertovať na Pohode 2024 

→ 1-2 skupiny získajú možnosť zahrať si v zahraničí vrámci siete Európskych hlavných miest kultúry 

 

 produkčnú podporu súvisiacu so zabezpečením koncertu  

 

 promo koncertu a prezentáciu vlastnej tvorby prostredníctvom projektu Trenčín 2026  

 

 účasť na vzdelávacom bloku s vybranými hudobnými profesionálmi, ktorí poskytnú orientáciu vo fungovaní hudobného priemyslu a základné know-how ako sa v ňom presadiť.  

Kto vyhlasuje túto výzvu?

Túto otvorenú výzvu vyhlasujú Trenčín 2026 a Festival Pohoda.

Výzva je súčasťou projektu Garáž, ktorý realizuje Trenčín 2026 v rámci implementácie titulu Európske hlavné mesto kultúry. 

Garáž je najmenším pódiom festivalu Pohoda, ktoré sa každý rok po festivale presunie do mesta Trenčín a na niekoľko týždňov sa zmení na alternatívny kultúrny priestor s vlastnou dramaturgiou.

Ambíciou projektu je vytvárať príležitosti na prezentáciu, vzdelávanie aj networking pre nastupujúcu generáciu slovenských hudobníkov/-čok, multidisciplinárnych umelcov/-kýň a profesionálov/-ok v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu.   

Ako sa prihlásiť?  

Prihlásiť sa môžete cez tento online formulár. Súčasťou prihlášky musia byť minimálne dve ukážky vlastnej tvorby v ľubovoľnom audio formáte alebo ako link na online obsah na streamovacích platformách (dĺžka každej ukážky min. 2 minúty). Ako nepovinnú prílohu je možné pripojiť aj krátky videozáznam z koncertu alebo hudobnej skúšky v rozsahu max 15 min. 

Podmienkou zaradenia do programu Garáže je schopnosť zrealizovať vystúpenie v minimálnom rozsahu 25 minút a účasť na dvojdňovom vzdelávacom bloku.   

Kto a podľa čoho bude hodnotiť?  

Prihlášky bude vyhodnocovať porota zložená z profesionálov a profesionálok, ktorí sa dlhodobo pohybujú v hudobnom priemysle na Slovensku aj v zahraničí. Hodnotiť sa bude najmä umelecká kvalita nahrávok a potenciál realizácie uceleného hudobného vystúpenia.

Trenčín 2026 si vyhradzuje právo nevyhlásiť víťazov v prípade, ak porota vyhodnotí zaslané prihlášky ako nevyhovujúce kritériám. 

Zloženie hodnotiacej komisie zverejníme už čoskoro.  

Uzávierka prihlasovania je 12. mája 2024 o 23:59

Výsledky budú vyhlásené 23. mája 2024

b785b9d9-999a-42ae-95c9-9debdb2b261a.png

Projekt Garáž pripravuje

Martin Krištof

Projektový manažér komunitných programov

bottom of page