6.png

Vlado Kulíšek

Umelec, mím

vlnka2.png

"Žijem v Trenčíne väčšinu svojho života. A hoci som sa tu nenarodil, považujem sa za hrdého Trenčana. Aj preto hovorím o svojom meste všade, kde cestujem po svete. Aj preto som sa rozhodol prispievať svojimi aktivitami v oblasti kultúry a umenia práve v Trenčíne. Verím, že tým pomáham k tomu, aby to bolo mesto príjemné pre život pre každého jeho obyvateľa a aby ľudia z iných miest a krajín chceli náš Trenčín navštíviť. Trenčín je totiž podľa mojej mienky najkrajším mestom na Slovensku."

 

Vlado Kulíšek sa narodil v roku 1960. Od detstva sa venoval umeniu a kultúre, ale vyštudoval Vysokú vojenskú školu. Profesionálne sa začal venovať kultúre už v armáde, čo naplno rozvinul po ukončení vojenskej kariéry. Pritom dokázal skĺbiť organizačné schopnosti a umelecké cítenie. Od roku 1991 je profesionálnym umelcom v oblasti pantomímy. Ročne absolvuje okolo 200 predstavení na Slovensku a v zahraničí, ktoré si aj sám manažuje. So svojim divadlom úspešne účinkoval prakticky po celej Európe, ale napríklad aj vo Vietname, Číne, USA ap. Okrem toho je aktívny pri organizovaní kultúrnych podujatí v Trenčíne aj v iných regiónoch Slovenska. Založil divadelný festival Sám na javisku, stál pri zrode Trenčianskeho jazzového festivalu, po zrušení Mestského kultúrneho strediska v Trenčíne sa ujal organizovania festivalov Trenčianska hudobná jar a Trenčianska hudobná jeseň v oblasti vážnej hudby.

 

Okrem toho sa scenáristicky a režijne podieľa na mnohých podujatiach organizovaných Mestom Trenčín. Od roku 2014 spoluorganizuje nočnú akrobatickú, svetelnú a ohňovú show pod názvom Príbehy z Trenčína, kde účinkujú desiatky účinkujúcich. Podujatie je mimoriadne obľúbené a navštevujú ho každoročne tisícky návštevníkov. Vlado Kulíšek je zároveň autorom knižných predlôh jednotlivých príbehov, ako aj scenáristom a režisérom celého projektu. Tento mimoriadne činorodý umelec sa venuje takisto mnohým humanitárnym a charitatívnym aktivitám. Založil a je správcom Nadácie Počuť srdcom, ktorá sa venuje sluchovo postihnutým deťom na celom Slovensku. Pravidelne pre nich organizuje rovnomenný benefičný koncert. Stál aj pri zakladaní fondu dr. Klaun, ktorý organizuje divadelné predstavenia pre dlhodobo choré a opustené deti v ústavoch, nemocniciach a podobných zariadeniach.

 

Od roku 2003 je umeleckým šéfom tohto projektu a organizuje mesačné vystúpenia umelcov po celom Slovensku. Od roku 2011 spolupracuje aj s medzinárodnou humanitárnou službou The Oneness- Heart- Tears and Smiles a v rámci tohto projektu účinkoval pre choré a postihnuté deti napríklad v Japonsku, Vietname, Indonézii, Malajzii a v Rusku.

 

Prečo by mal byť Trenčín mestom kultúry?

"Trenčín je aj v európskych podmienkach jedinečné mesto. Má svoju neuveriteľnú históriu a obrovský potenciál vďaka svojej polohe pri rieke. Pracuje tu veľa šikovných a činorodých ľudí, ktorí vytvárajú množstvo kultúrnych hodnôt, ktoré sú však často roztrieštené bez jednotnej vízie a kooperácie. Verím, že práve pridelenie titulu EHMK by mohlo dodať nášmu mestu nový rozmer, vďaka ktorému sa Trenčín stane skutočnou kultúrnou metropolou."

Prečítajte si zaujímavý rozhovor s Vladom v Zápiskoch z Trenčína / Choices. Viac o Vladovi a jeho životnej ceste nájdete aj na jeho internetovej stránke