Numbs-Artboards-26_No26_edited.png

Naša Vízia

V prioritách našich miest sa často odráža celonárodný problém, kde kultúra prichádza na rad ako posledná a zároveň býva prvou, na ktorej sa šetrí. Cultivating Curiosity alebo inak povedané pestovanie našej zvedavosti potrebujeme ako kultúrnu liečbu a spôsob ako začať tento problém riešiť. Zvedavosť je veľmi silná, aj napriek tomu, že je úplne zadarmo. Dá sa dávkovať postupne, je udržateľná. Postupne z malej iskierky záujmu môže vyrásť niečo vzrušujúce.  

 

Pestovanie a rozvíjanie zvedavosti je o zmene perspektívy, nových spôsoboch učenia sa, videní vecí v nových uhloch, o rozvíjaní našej prirodzenej schopnosti pozorovať, objavovať a učiť sa na úrovni jednotlivca, ale aj celospoločensky. Zvedavosť je potrebné pestovať, starať sa o ňu, povzbudzovať ju kultúrou, inšpirovať prostredím a vzdelávaním, aby mohla rásť, prekvitať a posúvať nás vpred.    

Náš Manifest

Buďme zvedaví

Objavme novú identitu

Vyjdime z komfortnej zóny

Majme otvorenú myseľ

Užívajme si verejný priestor

Využívajme svoj potenciál

Buďme kreatívni

Buďme sebavedomí

Buďme ambiciózni

Buďme hraví

Zapájajme sa a buďme nápomocní

MANIFEST_TN2026_2_WEB.png

Vytvárajme nové príležitosti