top of page
garaz-web-banner-1.png
garaz-logo.png

Venuješ sa hudbe, máš dobrý zvuk, no nemáš obraz? Prihlás sa do otvorenej výzvy a získaj až 3 000 € na videoklip k svojej skladbe!

 

Trenčín 2026 vyhlasuje otvorenú výzvu, vďaka ktorej môžete získať financie až do výšky 3 000 € na nakrútenie a produkciu autorského hudobného videoklipu. Podporiť môžeme až tri víťazné návrhy.


 

Kto sa môže prihlásiť? 

 

Hlásiť sa môžu všetky druhy hudobných telies a jednotlivcov, ale aj audiovizuálne kolektívy, režiséri či producenti. Podmienkou je mať dohodnutú spoluprácu s konkrétnym hudobným telesom. V prihláške treba uviesť konkrétnu skladbu a predbežne identifikovať zloženie produkčného tímu. Hudobný žáner nie je obmedzený. Do výzvy sa môžu prihlásiť záujemcovia starší ako 18 rokov.

 

Čo získajú víťazi?

 

  • Finančnú podporu až do výšky 3 000 €

  • Prezentáciu nového videoklipu cez projekt Trenčín 2026 

  • Priestor ukázať sa v medzinárodnom prostredí Európskych hlavných miest kultúry. Európske hlavné mestá kultúry Kaunas, Veszprém-Balaton, Eleusis, Chemmnitz či Esch-sur-Alzette na svojich sociálnych sieťach prezdieľajú víťazný videoklip a tým sa rozšíri do celej Európy. Spoločne majú na svojich Facebook účtoch takmer 90tis. fanúšikov.

Kto vyhlasuje túto výzvu?

 

Otvorenú výzvu spúšťa Kreatívny Inštitút Trenčín, organizácia, ktorá implementuje titul Európske hlavné mesto kultúry - Trenčín 2026.

Otvorená výzva vznikla v rámci projektu Garáž, spoločnej iniciatívy festivalu Pohoda a Trenčín 2026. Garáž je najmenším pódiom Pohody a momentálne aj alternatívnym kultúrnym priestorom pre mladých kreatívcov, producentov a aktívne komunity. Ambíciou Garáže je pomáhať novej generácii hudbníkov, producentiek, kapiel, medzidisciplinárnych umelkýň, či iných profesionálov v rámci kultúrno-kreatívneho priemyslu. 

 

Ako sa prihlásiť?

 

Prihlásiť sa môžete cez tento formulár. Uvediete v ňom okrem iného aj informácie o vybranej skladbe, konceptuálny zámer pre videoklip, produkčný plán a odhadovaný rozpočet. 

 

Podľa čoho sa bude hodnotiť?

 

Porota bude posudzovať konceptuálnu konzistenciu hudobnej nahrávky s navrhnutým vizuálnym klipom, kvalitu umeleckého zámeru, zmysel pre produkčné plánovanie a realizovateľnosť. Výhodou môže byť zapojenie aktérov z trenčianskeho regiónu, využitie jeho lokalít alebo iná reprezentácia regiónu, nie je to však podmienka. Trenčín 2026 môže podporiť až tri návrhy, ktoré expertná porota vyhodnotí ako najkvalitnejšie. Náklady na projekt môžu presiahnuť finančnú podporu a v tom prípade odporúčame uviesť aj ostatné zdroje financovania.

 

Kreatívny Inštitút Trenčín si vyhradzuje právo nevyhlásiť víťaza v prípade, ak porota vyhodnotí zaslané prihlášky ako nevyhovujúce kritériám.

 

Zloženie hodnotiacej komisie zverejníme už čoskoro.


Uzávierka prihlasovania je 28. októbra 2022 o 23:59. Výsledky budú vyhlásené 11. novembra 2022 na www.trencin2026.eu/videoklip. Prihlás sa, môžeš mať aj obraz aj zvuk!

bottom of page