Manažér strategických partnerstiev a analytik

Kreatívny tím pracujúci s mestom Trenčín vrámci kandidatúry na Európske hlavné mesto kultúry 2026 hľadá skúseného a ambiciózneho Manažéra strategických partnerstiev so silnými analytickými schopnosťami. Úlohou manažéra bude nadväzovanie partnerstiev nielen so súkromným sektorom na medzinárodnej úrovni a definovanie špecifických partnerstiev vrámci kultúrno-kreatívneho priemyslu v Trenčianskom regióne.

Skúsenosti kandidáta:

• Skúsenosti s riadením partnerstiev / „sales“ (uprednostníme 2 roky skúseností)

• Skúsenosti s vývojom a riadením strategických kultúrnych programov s viacerými  zainteresovanými stranami  

• Skúsenosti s rozvíjaním partnerstiev a vzťahov a riadením rizík  

• Silné analytické schopnosti  

• Diplomatické, interpersonálne a medzikultúrne kompetencie a komunikačné schopnosti

• Vypracovanie ekonomicko-sociologického impaktu a rozpočtov  

• Preukázateľná história úspešne vytvorených partnerstiev a sponzorstiev na medzinárodnej  úrovni  

• Schopnosť pracovať nezávisle a proaktívne pri napĺňaní spoločných cieľov  

• Vynikajúce jazykové schopnosti v slovenskom a anglickom jazyku  

Medzi vaše úlohy bude okrem iného patriť:

• Plánovanie a realizácia partnerskej stratégie v úzkej spolupráci s projektovým tímom

• Finančná analýza projektu Trenčín 2026 a odvodenie dopadov  

• Správa plánovaných rozpočtov a vypracovanie finančnej správy projektu Trenčín 2026 

• Vypracovanie databázy potenciálnych partnerov, sponzorov a kontakt s novými partnermi  • Nadväzovanie kontaktov s kľúčovými dlhodobými partnermi  

• Zodpovednosť za úspešné naplnenie partnerstiev a splnenie sponzorských cieľov 

• Zodpovednosť za nepretržité a prosperujúce vzťahy s kľúčovými partnermi 

• Efektívna komunikácia so všetkými existujúcimi strategickými partnermi  

• Oslovovanie spoločností ohľadom sponzorovania podujatí a projektov  

• Spolupráca na zazmluvnení partnerov a sponzorov  

• Úzka spolupráca s programovým a marketingovým oddelením

• Spolupráca na marketingových stratégiách 

• Správa VIP miest a aktivít na podujatiach

Podmienky:

- čiastočný úväzok / faktúra, prípadne podľa dohody 

- alikvotná čiastka 1600 Eur mesačne brutto full time

V prípade záujmu zašlite svoje CV a motivačný list max. 1xA4 na management2026@trencin.sk