3.png

Štefan Oliš

Mgr. art, učiteľ na ŠUP Trenčín, výtvarník,

spoluzakladateľ občianskeho združenia TRAKT

vlnka2.png

„Trenčín je moje rodné mesto, v ktorom žijem od detstva. Moja stará mama patrila tiež k rodeným Trenčanom čo ešte viac prehĺbilo moju väzbu s mestom. Počas svojho života som sa zoznámil s jeho históriou i vývojom v rôznych oblastiach a dá sa povedať, že ho dosť dôverne poznám. Aj keď som určité časti života strávil aj v iných mestách Slovenska, či v zahraničí, Trenčín bol vždy moja „základňa“ a je tomu tak aj v súčasnosti. Aj preto mi záleží na progresívnom rozvoji tohto mesta s obrovským potenciálom.“

 

Števo v oblasti kultúry funguje v rámci občianskeho združenia TRAKT, ktoré založil v roku 2009 s kamarátom a bývalým spolužiakom zo strednej školy Lukášom Matejkom. Združenie má síce sídlo v Trenčíne, no nie je viazané na žiadny konkrétny priestor a svoje projekty realizuje v rámci celého Slovenska, často s medzinárodným presahom. TRAKT sa venuje kultúre a umeniu so zameraním hlavne na digitálne výtvarné umenie, ale pôsobí aj v oblasti súčasného tanca a vzdelávania. V rámci tejto platformy sa podieľal na organizácií množstva podujatí, festivalov, workshopov a projektov. Keďže základňa je v Trenčíne mnohé z projektov sú zviazané s týmto mestom. Okrem toho pedagogicky pôsobí na ŠUP v Trenčíne, kde často prirodzene prepája svoje umelecké aktivity s komunitou mladých ľudí. Cesta k týmto aktivitám bola zaujímavá a pestrofarebná. Po skončení strednej školy pracoval ako grafický dizajnér, neskôr študoval na Pedagogickej fakulte v Trnave, následne digitálne média na Akadémií umení v Banskej Bystrici, vyskúšal si aj prácu s financiami. Za svoju silnú stránku nielen v rámci Trenčína, považuje prepojenie s rôznymi komunitami z oblasti športu, kultúry a ďalších odvetví, ktoré k sebe niekedy len veľmi ťažko hľadajú cestu.

 

Prečo by mal byť Trenčín mestom kultúry?

“Trenčín vnímam, ako pomerne progresívne mesto s výhodnou polohou, veľkosťou, množstvom zelene, ktoré je vo svojej podstate veľmi príjemné miesto na život. V rámci Trenčína funguje mnoho komunít i solitérov z oblasti kultúry. Nevýhodou je, že väčšinou tieto komunity, pracujú na vlastných cieľoch, projektoch a nie sú vzájomne poprepájané, čo je do istej miery determinované aj nedostatočnou kultúrnou infraštruktúrou. Dopyt po kultúre v Trenčíne je značný, no chýba zastrešenie a organizácia. Ako hlavné mesto kultúry by kultúra v meste dostala spoločný cieľ, organizáciu a víziu.”

Spoznajte  TRAKT a jeho projekty