Pozor! Video pracuje aj so svetlom, v mimoriadnych prípadoch môže vyvolať fotosenzitívny záchvat.