Programový projektový manažér a fundraiser

Kreatívny tím pracujúci s mestom Trenčín v rámci kandidatúry na Európske hlavné mesto kultúry 2026 hľadá skúseného a ambiciózneho projektového manažéra/ku so skúsenosťami vo fundraisingu, ktorý/á by bol/a podporou pre programové oddelenie, koordinoval/a projekty a partnerstvá vyvinuté v programovom oddelení a spracovával/a ich do grantových žiadostí.

Požadované zručnosti:

 • Preferujeme 5 rokov skúseností v oblasti projektového manažmentu alebo získavania  finančných prostriedkov z verejných fondov 

 • Systematický, na detail zameraný, proaktívny prístup ku všetkým daným úlohám

 • Skvelé riadenie času a organizačné schopnosti 

 • Preukázateľné skúsenosti s úspešným písaním grantov, najmä v grantových štruktúrach EÚ

 • Schopnosť uskutočniť nezávislý prieskum nových možností financovania a ich prepojenia s  programom a celkovými cieľmi Trenčín2026 

 • Vynikajúce schopnosti písania v slovenskom aj anglickom jazyku 

 • Schopnosť organizovať prácu a plniť úlohy pod časovým tlakom 

 • Schopnosť vykonávať koordinovaný výskum a vypracúvať a predkladať žiadosti o granty v  spolupráci s členmi tímu 

 • Veľmi dobré medziľudské kompetencie a komunikačné schopnosti 

 • Záujem o kultúrnu oblasť a scénu je výhodou 

 • Predchádzajúce skúsenosti s kultúrnou organizáciou sú výhodou 

Úlohy budú zahŕňať, ale nie sú obmedzené na:

 • Úzka spolupráca s programovým manažérom a programovým asistentom

 • Komunikácia s umelcami, kurátormi, spolupracovníkmi a partnermi 

 • Podrobný rešerš pre programového manažéra a manažéra programu, vrátane rešeršu  donorov a grantových programov 

 • Písanie národných a medzinárodných žiadostí o grant 

 • Plánovanie a predkladanie žiadostí o granty 

 • Prispievanie k vývoju jasných a presvedčivých návrhov pre darcov grantov,

 • Spolupráca s manažérom medzinárodných vzťahov, riaditeľom a programovým manažérom

 • Rozvoj kontaktov a spolupráce s financujúcimi organizáciami 

 • Písanie a predkladanie záverečných správ projektov 

 • Spoluvytváranie rozpočtov pre každý projekt s umelcami a kurátormi 

 • V prípade potreby produkčná pomoc  

 • Pravidelná komunikácia s miestnymi partnermi 

 • Komunikácia s regionálnymi, národnými a medzinárodnými partnermi 

 • Dohľad nad rovnováhou medzi miestnymi, regionálnymi a národnými partnermi

 • Dohľad nad rovnováhou medzi medzinárodnými partnermi 

 • Rozvoj kreatívnych väzieb medzi Trenčín 2026 a partnermi 

 • Schopnosť stanovenia priorít v pracovnej záťaži v rýchlo sa meniacom prostredí

Podmienky:

- na plný úväzok
- plat: 1600 Eur / brutto

V prípade záujmu zašlite svoje CV a motivačný list max. 1xA4 na management2026@trencin.sk