top of page

Príklady otvorených výziev

Často dostávame otázku, ako sa organizácie, umelci/umelkyne či odborníci a odborníčky môžu zapojiť do projektu Trenčín 2026. Program Trenčína ako Európskeho hlavného mesta kultúry obsahuje projekty, ktoré časom budú ponúkať otvorené výzvy na zapojenie sa lokálnych, slovenských a medzinárodných umelcov, odborníčiek či organizácií a inštitúcii. 

 

Aby sme všetkým záujemcom uľahčili orientáciu v týchto projektoch, z Bid booku sme vytiahli príklady projektov, ktoré v budúcnosti ponúknu otvorené výzvy. Zatiaľ ide o plán, v ktorom sa podmienky zapojenia budú špecifikovať postupne. Dôležitá informácia však je, že počas implementácie vzniknú aj nové projekty s otvorenými výzvami. 


Celý Bid book si môžete prečítať tu.

bottom of page