top of page

Započúvajte sa do vtáčieho spevu na moste

Updated: Dec 1, 2022

Už od 4. 12. môžete na starom železničnom moste zažiť niečo špeciálne. Spúšťa sa totiž umelecko-vzdelávací projekt, ktorý nám priblíži prirodzené prírodné prostredie trenčianskych brehov Váhu. Zvuková intervencia, vďaka ktorej nám na moste zaznie vtáčí spev, bude trvať až do začiatku hniezdnej sezóny, teda približne do začiatku marca. Započúvať sa môžete denne v časoch od 7:00 - 9:00, 12:00 - 14:00 a 16:00 - 18:00.

Autori projektu, Eva Vozárová a Fero Király z umeleckého kolektívu ooo, pripravili jednoduchý koncept v snahe priviesť ľudí k spoznávaniu sveta prostredníctvom jeho zvukov. Zamýšľajú sa nad tým, ako človek zvukovo mení krajinu. „Ako by znelo územie Trenčína, keby tu nikdy nežil človek?“, pýtajú sa. Zistili, že podľa ornitológov sa v období rokov 2009 až 2019 na území Trenčína vyskytovalo 187 vtáčích druhov. Hoci to znie ako veľké číslo, je to o 21 druhov menej ako 10 rokov predtým.

Aby sme si k vtáčiemu svetu vytvorili vzťah a záujem chrániť ho, pozývajú nás zoznámiť sa s vtáčími susedmi, ktorí sa začnú ozývať na začiatku jari. Môžeme bližšie spoznať žlnu zelenú, brhlíka obyčajného, pinku obyčajnú, sedmohláska hájového a mnoho ďalších. Každý deň totiž zaznie na moste spev jedného vtáčieho druhu, ktorý možno spoznáte – a možno nie. Aký vtáčí druh k vám práve prehovára a viac informácií o ňom sa dozviete na stránke www.trencin2026.eu/most.

Pri vytváraní Zvukového atlasu mosta autori čerpajú z práce dvoch osobností, ktoré prispeli k rozvoju poznávania a ochrany vtákov na Slovensku. Použité ilustrácie sú od Jindřicha Krejču, ilustrátora populárno-vedeckých publikácií. Jeh