top of page

V čom je sila dobrovoľníctva?

Sila dobrovoľníctva spočíva v jeho schopnosti pozitívne ovplyvňovať jednotlivcov, komunity a spoločnosť ako celok. Dobrovoľníci a dobrovoľníčky často pracujú na projektoch, ktoré zlepšujú kvalitu života ľudí v ich okolí, čo vedie k silnejšiemu pocitu spolupatričnosti a zdieľanej zodpovednosti. Je to skvelý spôsob, ako sa naučiť nové zručnosti, získať skúsenosti a rozšíriť si obzory. Dobrovoľníctvo môže tiež napomôcť pri zvyšovaní sebaúcty a sebavedomia, keď vidíme, aký pozitívny dopad naša práca má. Navyše, je spojené s lepším fyzickým aj duševným zdravím. Dobrovoľníci a dobrovoľníčky sú často chrbtovou kosťou neziskových organizácií. Bez nich by mnoho týchto organizácií nemohlo efektívne fungovať a poskytovať svoje služby.


Dobrovoľníctvo v rámci projektov Európskeho hlavného mesta kultúry, napríklad v estónskom Tartu a litovskom Kaunase, pritiahlo veľké množstvo záujemcov, ktorí prispeli k úspechu týchto významných kultúrnych projektov. Počet dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v oboch mestách bol impozantný a ich účasť bola kľúčová pre realizáciu rôznych aktivít a podujatí. Len v Tartu, Európskom hlavnom meste kultúry 2024, je momentálne aktívnych okolo 1229 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Kaunas ich v roku 2022 mal až 1500.Foto: Daniela Dolinská


Dobrovoľníci a dobrovoľníčky sú rovnako nenahraditeľnou silou a oporou pre náš tím a projekt Trenčín 2026. Vďaka nim môžeme úspešne naplniť ciele titulu Európskeho hlavného mesta kultúry aj my. Dobrovoľníctvo nám významne pomohlo aj pri projekte Korzo Palackého. Ich práca mala významný vplyv na celkovú atmosféru podujatia a prispela k pozitívnemu dojmu návštevníkov.


Akým rôznym úlohám a aktivitám sa dobrovoľníci venovali?

  • Asistencia pri produkcii

  • Animácia detských aktivít

  • Pomoc v zákulisí a podpora pre účinkujúcich

  • Separovanie odpadu na podujatiach

  • Monitoring

  • Marketingová podpora

  • Navigácia slovenských a zahraničných návštevníkov a návštevníčok

  • A mnoho iného


Do nášho rozrastajúceho sa tímu dobrovoľníckeho programu neustále hľadáme nových členov a členky a radi vás medzi nami privítame. Ako sa rozvíja náš program, pribúdajú aj nové pozície, s ktorými budeme potrebovať pomôcť.


Sila dobrovoľníctva je v jeho schopnosti spájať ľudí, budovať silnejšie komunity a prinášať pozitívne zmeny na rôznych úrovniach spoločnosti.


Tak čo? Aj ty vidíš, akú silu má dobrovoľníctvo? Pridaj sa k nám a pomôž nám s realizáciou projektu Trenčín 2026.

0 comments

Comments


bottom of page