top of page

Staň sa Kultivátorom - dobrovoľníkom Trenčín 2026!

Baví ťa pomáhať a robiť všeobecné dobro? Rád sa zapájaš do kultúrneho diania v meste? Chceš pracovať na vízií lepšej budúcnosti Trenčína?


Jedným z cieľov projektu Trenčín 2026 - Pestovanie zvedavosti je aj zapájanie verejnosti, a preto sme vytvorili príležitosť zapojenia sa do projektu ako dobrovoľník.