top of page

Saimaa-ilmiö ❤ Trenčín / Artists Lucia Horňáková Černayová and Jarkko Kaartilanmäki

Pokračujeme v našom pravidelnom predstavovaní a výmene umelcov spolu s našimi priateľmi z regiónu Savonlinna. O čo ide? Spoločne predstavujeme jedného umelca od nás a jedného od nich a raz týždenne im dávame 4 rovnaké otázky.


Kvôli pandémií sa nemôžeme stretávať naživo, no rozhodli sme sa aspoň takto online usporiadať výmenu umelcov, no a zatiaľ nás to veľmi baví :) Všetky predchádzajúce rozhovory nájdete v časti Novinky. Dnešný rozhovor je s fínskym umeleckým kováčom Jarkko Kaartilanmäki a umelkyňou a učiteľkou zo Slovenska Luciou Horňákovou Černayovou.


Artwork Lucia Horňáková Černayová


Lucia Horňáková Černayová: Som mama, tvorím umenie a učím tvoriť. Od roku 2013 sa venujem ako produkčná organizácií sympózia súčasného vizuálneho umenia HALA, ktoré sme organizovali pod hlavičkou OZ HALA v bývalých a opustených textilných fabrikách v meste Trenčín. Neskôr sme podujatie presunuli do exteriérov mesta Trenčín, nadviazali spoluprácu s Rokkom Juházsom a jeho Transart Communication Festivalom a festivalom Pohoda. Od roku 2018 sme do programu zaradili PerformanceBox. V rámci týchto spoluprác sme s PerformanceBoxom na festivale Pohoda a Pohoda in the Air predstavili performerov z Ázie a Južnej Ameriky. Od minulého roka pripravujeme a organizujeme projekt Paľa Múdreho “Dočasné skulptúry”. Od roku 2014 do 2017 sme spolu s manželom Dušanom viedli malý klub BARBAR, kde sme organizovali rôznorodé kultúrne podujatia.


Umelec Lucia Horňák Černayová


Jarkko Kaartilanmäki, Kováčsky majster: V roku 2003 som založil Tuakon Takomo. Odvtedy sa venujem kováčskej práci na plný úväzok. Počas niekoľkých desaťročí som svoju profesionalitu rozvinul aktívnou účasťou na kováčskych podujatiach a výstavách vo Fínsku i v zahraničí. Popro práci sa venujem aj trénovaniu učňov v mojej kováčskej dielni. Robím verejné umelecké diela a diela spojené s dekoráciou na mieru, od jednotlivých predmetov až po väčšie, interiérové diela.

Som predsedom Fínskej asociácie umelckých kováčov, ktorá je asociáciou založenou v roku 1979 za účelom rozvoja umeleckého kovania.


Jarkko Kaartilanmäki, Kováčsky majster


Umelcov sme sa opýtali 4 jednoduché otázky. Posúďte spolu s nami podobnosť ale pokojne aj rozdielnosť ich pohľadu na súčasnú situáciu, ako aj na ich samotnú tvorbu.


1. Aká je úloha prírody v umení, ktoré robíš?


Lucia: Príroda a miesto človeka v nej, vzťah človeka a prírody, je jednou z hlavných tém, s ktorými sa zaoberám vo svojej tvorbe. Zaujíma ma ako tieto dve entity dokážu existovať v harmónii alebo rozporoch. Toto ma motivuje pri tvorbe obrazov, objektov a inštalácii. Tiež ma zaujímajú témy domova, rodiny, zázemia, krajiny a „ne-miest“, ktoré sú popisom a hľadaním prázdnych, človekom vyprázdnených miest, ich definovaním a zhmotňovaním rôznymi spôsobmi. Krajina a človek sú pre mňa interakčným jednotkami. Napríklad v maliarskej séria Monolity maľujem krajinu v abstraktnej forme, kde expresívna časť vo forme drippingu, rozlievania a škvŕn predstavuje organickú časť prírody a geometrické formy ľudský zásah a existenciu človeka. Tiež takého zobrazenie môžem predstaviť ako drancovanie a skultúrňovanie krajiny v expresívnom prejave v kombinácii s geometrickými formami. Napriek “prírodnému” pôvodu človeka považujem človeka a prírodu za dve polarity a na obrazoch zobrazujem ich koexistenciu alebo spolužitie v rozporoch. Vizualizujem dopad a existenciu človeka v prírode, antropocén.


Jarkko: Príroda je pre mňa miestom na relax a starostlivosť o moje blaho. Samozrejme, že tam nájdem zaujímavé tvary, ktoré ma inšpirujú pri mojej práci, ale najväčší vplyv má príroda na moju pohodu, a tým teda pozitívne ovplyvňuje aj moju prácu.