top of page

Načo je nám Kreatívny inštitút Trenčín?

Updated: Feb 4, 2022

Kreatívny inštitút Trenčín má v angličtine skratku CIT (Creative Institute Trenčín). Už to nie je len slovná hračka. Európske hlavné mesto kultúry Trenčín 2026 bude s citom koordinovať CIT. Načo je nám ďalšia inštitúcia a prečo projekt EHMK nemôže realizovať mesto Trenčín?


Záruka nezávislosti

Vytvorenie nezávislej inštitúcie, ktorá bude koordinovať trenčiansky program Európskeho hlavného mesta kultúry 2026, bola zásadná podmienka od poroty hodnotiacej kandidujúce mestá. Skúsenosti z Európskych hlavných miest kultúry ukázali, že koordinačný tím nemôže byť ovplyvňovaný výsledkami volieb. Závislosť od meniacej sa politickej situácie ohrozuje, aby sa program EHMK udial tak, ako bol prezentovaný a spísaný vo víťaznom Bid booku (prihláške, pláne). Preto porota aj teraz očakávala, že do finále už mestá prídu s podporou mestského zastupiteľstva a kraja na založenie a fungovanie nezávislej inštitúcie. Na Slovensku to ani nie je novinka. Program Európskeho hlavného mesta kultúry Košice 2013 koordinovala na to založená nezisková organizácia, ktorá figuruje od roku 2015 pod názvom CIKE (Creative Industry Košice). Funguje dodnes a zaoberá sa podporou a rozvojom kultúry a kreatívneho priemyslu.

To isté sa deje v Trenčíne. Kreatívny inštitút Trenčín (CIT) dostal na jeseň 2021 podporu mestského zastupiteľstva a poslancov župy. Jeho vznik bol podmienený získaním titulu. Neziskovú organizáciu založili mesto Trenčín a Trenčiansky samosprávny kraj v januári 2022.

CIT bude pod dohľadom správnej a dozornej rady. Bude mať na starosti, aby všetko prebehlo podľa plánu - Bid booku. Väčšinu projektov v pláne bude táto nezisková organizácia iba koordinovať, realizovať ich budú organizácie z Trenčína, Trenčianskeho regiónu, zo Slovenska alebo aj zo zahraničia.

CIT má za úlohu vytvoriť dobré podmienky, aby sa projekty mohli zorganizovať a tiež byť zárukou, že všetko prebieha v súlade s cieľmi a hodnotami plánu Trenčín 2026 a Európskej únie.

Čo sa deje teraz?

Podľa praxe Európskych hlavných miest kultúry, CIT bude mať dvoch riaditeľov/dve riaditeľky. Jeden človek bude na výkonnej pozícii, druhý bude viesť umelecký program. Na tieto pozície bude v prvý polrok 2022 vypísané medzinárodné výberové konanie.

Zatiaľ CIT riadi Lucia Dubačová, ktorá viedla náš tím počas kandidatúry. My pokračujeme v práci pod hlavičkou Kreatívneho inštitútu Trenčín do príchodu nových riaditeľov/riaditeliek. Tí budú mať možnosť vyskladať tím podľa svojich požiadaviek. S pribúdajúcimi aktivitami sa na nové pracovné miesta vyhlásia výberové konania, expertov sa CIT bude snažiť získať aj priamym oslovením (headhunting). Bude sa to diať postupne - napríklad tento rok by CIT mal mať 24 zamestnancov, v najintenzívnejšom roku 2026 až 50.

V Bid booku máme plán a obsah toho, čo ideme robiť. Tento prvý polrok až rok máme na to, aby sme plánu dali funkčnú formu. Napríklad momentálne prebieha administratívne a systémové nastavenie. Nastavujeme zmluvné podmienky, ako sú napríklad pracovné zmluvy pre zamestnancov ale aj podmienky pre externé spolupráce, vyhlásime výberové konania, nastavujeme rozpočet a prebehne jeho schvaľovanie správnou radou. Musíme mať nachystané procesy verejného obstarávania, keďže budeme robiť s verejnými peniazmi,“ vysvetľuje Lucia Dubačová.

Organizačná štruktúra Kreatívneho Inštitútu Trenčín, počet zamestnancov v jednotlivých rokoch, mená prvých členov správnej rady sú dané a zverejnené v Bid booku, v slovenskej verzii na stranách 85 až 88.


0 comments

Comments


bottom of page