top of page

Mesto Trenčín a tím Trenčín 2026 sa zúčastnia dvojročného projektu URBACT ON STAGE BRNO!

Updated: Jul 1, 2021

Mesto Trenčín a tím Trenčín 2026 sa zúčastnia dvojročného projektu URBACT ON STAGE BRNO. Zámerom projektu je preniesť príklad dobrej praxe z mesta Brno do zapojených českých a slovenských miest.


Cieľom projektu je posilnenie sociálnej inklúzie študentov prostredníctvom hudby. Cieľ projektu súvisí aj s cieľom našej kandidatúry #peoplematters (ľudia sú dôležití pre Trenčín / viac sa dočítate v Bid Booku Cultivating Curiosity) keďže prostredníctvom projektu budeme tvoriť inkluzívne prostredie na školách a zapájať študentov do spoločných komunitný aktivít prostredníctvom hudby. Študenti si môžu vytvoriť aj spoločný zbor alebo kapelu a tráviť spoločne voľný čas.


Tému inklúzie riešime v projekte #cultivatingcuriosity intenzívne a naším cieľom je sprístupniť kultúru všetkým občanom a na riešenie sociálnych problémov a tém použiť kultúrny nástroj, v tomto prípade hudbu. K projektu bude vytvorená aj pracovná skupina zložená z trenčianskych učiteľov, odborníkov a organizácií, počas celého projektu nám však bude nápomocná aj expertná pracovná skupina z projektu URBACT On Stage Brno.


O postupe vás budeme ďalej informovať :)


0 comments

댓글


bottom of page