top of page

Koncertuj v Garáži!Trenčín 2026 vyhlasuje otvorenú výzvu, vďaka ktorej môžete predstaviť svoju hudobnú tvorbu počas série showcase hudobných podujatí realizovaných v auguste a septembri 2023 v rámci projektu Garáž 2023. Výhrou zároveň získate účasť na vzdelávacom bloku o fungovaní hudobného priemyslu s vybranými slovenskými aj zahraničnými profesionálmi.Kto sa môže prihlásiť?


Prihlásiť sa môžu slovenské hudobné skupiny bez obmedzenia veku a žánru. Základnou podmienkou je vlastná hudobná tvorba. Súťažiť sa bude v troch kategóriách:

  1. začínajúce hudobné skupiny bez vydaného singla, EP alebo albumu

  2. hudobné skupiny s maximálne jedným vydaným singlom, EP alebo albumom, ktorý vydali sami, bez pomoci hudobného vydavateľstva

  3. hudobné skupiny s maximálne jedným vydaným singlom, EP alebo albumom, ktorý vydali v spolupráci s hudobným vydavateľstvom


Čo získajú víťazi?


- vlastný honorovaný koncert v Garáži v rámci showcase dramaturgie

- produkčnú podporu súvisiacu so zabezpečením koncertu

- promo koncertu a prezentáciu vlastnej tvorby prostredníctvom projektu Trenčín 2026

- účasť na vzdelávacom bloku s vybranými slovenskými aj zahraničnými profesionálmi, ktorý poskytne orientáciu vo fungovaní hudobného priemyslu a základné know-how ako sa v ňom presadiť. Budeme sa venovať napríklad tomu, čo obnáša nahratie albumu, akým spôsobom prebieha booking hudobných skupín do klubov a na hudobné festivaly alebo ako dostať svoju hudbu do rádia.


Kto vyhlasuje túto výzvu?


Túto otvorenú výzvu vyhlasujú Trenčín 2026 a festival Pohoda.

Výzva je súčasťou projektu Garáž, ktorý spoločne realizujú festival Pohoda a Trenčín 2026 v rámci implementácie titulu Európske hlavné mesto kultúry.


Garáž je najmenším pódiom festivalu Pohoda, ktoré sa každý rok po festivale presunie do mesta Trenčín a na niekoľko týždňov sa zmení na alternatívny kultúrny priestor s vlastnou dramaturgiou.


Ambíciou projektu je vytvárať príležitosti na prezentáciu, vzdelávanie aj networking pre nastupujúcu generáciu slovenských hudobníkov/-čok, multidisciplinárnych umelcov/-kýň a profesionálov/-ok v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu.


Ako sa prihlásiť?


Prihlásiť sa môžete cez tento online formulár. Súčasťou prihlášky musia byť minimálne dve ukážky vlastnej tvorby v ľubovoľnom audio formáte alebo ako link na online obsah na streamovacích platformách (dĺžka každej ukážky min. 2 minúty).


Ako nepovinnú prílohu je možné pripojiť aj krátky videozáznam z koncertu alebo hudobnej skúšky v rozsahu max 15 min.


Podmienkou zaradenia do programu Garáže je schopnosť zrealizovať koncert v minimálnom rozsahu 5 skladieb a účasť na dvojdňovom vzdelávacom bloku.


Kto a podľa čoho bude hodnotiť?


Prihlášky bude vyhodnocovať porota zložená z profesionálov, ktorí sa dlhodobo pohybujú v hudobnom priemysle na Slovensku aj v zahraničí. Hodnotiť sa bude najmä umelecká kvalita nahrávok a potenciál realizácie uceleného koncertného vystúpenia.

Trenčín 2026 si vyhradzuje právo nevyhlásiť víťazov v prípade, ak porota vyhodnotí zaslané prihlášky ako nevyhovujúce kritériám.


Zloženie hodnotiacej komisie zverejníme už čoskoro.


Uzávierka prihlasovania je 15. mája 2023 o 23:59.

Výsledky budú vyhlásené 10. júna 2023.

0 comments

Comentários


bottom of page