top of page

Kľúčový zákon pre Európske hlavné mesto kultúry je v Národnej rade


Na májovej schôdzi NR SR budú poslankyne a poslanci hlasovať o novom zákone o Európskom hlavnom meste kultúry. Pre projekt Trenčín 2026 ide o existenčný krok, ktorý nasleduje po viac ako ročných rokovaniach s Ministerstvom kultúry a národnými inštitúciami. 

Návrh zákona definuje, kto môže projekt vykonávať, upravuje právne vzťahy vykonávateľa s priamymi realizátormi projektu a systém financovania. Jeho cieľom je nastavenie financovania projektu transparentne, funkčne, zmysluplne, a tak, aby sa projekt stihol zrealizovať do roku 2026, keď sa naň budú upierať oči celej Európy. 

Krok, ktorý dodáva projektu flexibilitu


Celý projekt Európskeho hlavného mesta kultúry je dlhodobá zmena mesta a regiónu, ktorá sa bežne deje desaťročia, ale my ju ideme robiť za 4 roky. Európske hlavné mestá kultúry zrýchľujú pokrok, to je ich zmyslom. Lenže aby sa to stihlo, potrebujeme právny systém, ktorý to umožní,“ vysvetľuje Lucia Dubačová,  riaditeľka projektu Trenčín 2026.  

Európske hlavné mesto kultúry zmení Trenčín na mesto európskych štandardov. Nepôjde však len o fyzickú zmenu prostredia, ale aj o zmeny systémové a zmenu myslenia. 

Okrem iného, projekt vytvára podmienky, aby v trenčianskom regióne nachádzali uplatnenie alebo dokázali rozvíjať svoje podnikanie a talent ľudia pracujúci v kultúrno-kreatívnom priemysle. Aby došlo k zmene myslenia, projekt Trenčín 2026 pracuje s rozšírením kultúrnej ponuky pre všetkých. Cieľom nie je iba priniesť kultúru ľuďom bližšie, ale ponúknuť im ju tak, aby z nej mohli mať zážitok.

A napokon, Európske hlavné mesto kultúry dostane Trenčín a Slovensko na kultúrnu mapu Európy. Pritiahne turizmus, ale najmä dá aj šancu šikovným ľuďom zo Slovenska ukázať sa v zahraničí, nazbierať tam skúsenosti a prispieť nimi po návrate domov.  Veľká podpora pri prvom čítaní

Nový zákon nie je európsky ani slovenský unikát. Aj ostatné štáty v Európe museli uskutočniť rôzne legislatívne úpravy, aby umožnili realizáciu európskych hlavných miest kultúry. Dokonca, na Slovensku už mnoho rokov existuje totožná úprava v zákone o športe. 

„V prvom čítaní získal návrh zákona veľkú podporu, až 124 hlasov,“ vďačne hovorí riaditeľka Trenčín 2026. Dodáva :„Sme radi, že aj na Slovensku mnohí porozumeli tomu, že systém financovania, ktorý umožňuje nový zákon, je pre projekt Európskeho hlavného mesta kultúry existenčne dôležitý.“  


0 comments

Kommentare


bottom of page