top of page

Inštitút participácie, ktorý Trenčín2026 vymyslel v rámci projektu Pestovanie Zvedavosti, ožíva

Minulý týždeň sme mali sme stretnutie s Úradom splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti ohľadom spolupráce na novovznikajúcom Inštitúte Participácie.