top of page

Inštitút participácie, ktorý Trenčín2026 vymyslel v rámci projektu Pestovanie Zvedavosti, ožíva

Minulý týždeň sme mali sme stretnutie s Úradom splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti ohľadom spolupráce na novovznikajúcom Inštitúte Participácie.


Inštitút participácie má byť súčasťou Mestského úradu v Trenčíne a pomáhať k občianskej participácií aj na kultúrnej úrovni. Úrad splnomocenca má bohaté skúsenosti v oblasti občianskej participácie na rozličných úrovniach štátnej správy a budú našimi partermi pri vzniku Inštitútu participácie.


Inštitút participácie nadväzuje na všetkých 5 cieľov projektu #cultivatingcuriosity a spolu s mechanizmami Kreatívny Inštitút Trenčín a Kultúrny Ambasádor budú zapájať súkromný, verejný, tretí sektor aj občanov do projektu.


Sme radi, že naše plány naberajú reálny smer ešte pred odovzdaním proejktu do druhého kola! Viac o Inštitúte participácie aj v Bid Booku Pestovanie zvedavosti na strane 36 alebo v printscreene nižšie.

0 comments

Comentarios


bottom of page