top of page

Európske hlavné mesto kultúry má za sebou zásadné míľniky

Updated: Dec 29, 2023


Projekt Európskeho hlavného mesta kultúry má za sebou kľúčové medzníky - okrem iného aj podpísanie zmluvy s Ministerstvom kultúry SR, vďaka čomu sa na budúci rok začnú ďalšie aktivity. V prípravnej fáze tím, okrem nastavovanie procesov, rozbehol projekty zamerané na rozvoj a verejný priestor a uskutočnil aj prieskum publika v rámci jedného z projektov. Takmer všetci v ňom oslovení považujú za dôležité, že Trenčín bude v roku 2026 nositeľom titulu Európske hlavné mesto kultúry.       

 

Zásadné kroky 


Projekt Európskeho hlavného mesta kultúry pokračoval tento rok prípravnou fázou. Tím Trenčín 2026 sa venuje príprave obsahu, prostredia a procesov. Okrem toho už prebieha aj viacero programov. 

 

Po procesnej stránke, tím Trenčín 2026 za najdôležitejšie míľniky roka 2023 považuje tri veci: prijatie zákona o Európskom hlavnom meste kultúry, prijatie schémy štátnej pomoci  a podpísanie zmluvy s Ministerstvom kultúry SR. 


„Všetkým trom predchádzali mesiace intenzívnej práce. Výsledkom je existujúci zákon a nastavenie podmienok pre projekt Európskeho hlavného mesta kultúry,“ vysvetľuje riaditeľka Trenčín 2026 Lenka Kuricová a dodáva: „Podpísanie zmluvy s Ministerstvom kultúry SR znamená možnosť nastavenia podmienok s lídrami jednotlivých projektov. Vďaka tomu sa na budúci rok rozbehnú aj ďalšie aktivity.“     


Aktuálny prieskum publika 


Súčasťou projektu Európskeho hlavného mesta kultúry je aj monitorovanie jeho priebehu a výstupov. Prieskum publika zorganizoval Trenčín 2026 na trojdňovom podujatí Garáž v septembri tohto roka. Zapojilo sa 105 osôb vo veku od 18 do 78 rokov, pričom prevládala veková skupina tridsiatnikov.  


Z prieskumu najviac vyniká informácia, koľko ľudí sa cíti byť spojených s Európou. Až 80 % opýtaných sa veľmi cíti byť Európanmi a Európankami a ďalších 14 % trochu. Takmer všetci opýtaní (90 %) považujú za dôležité, že Trenčín bude v roku 2026 nositeľom titulu Európske hlavné mesto kultúry.     


účastíčka kurzu Runway ǀ Profesionáli v kultúre píše na tabuľu

3. kolo Runway ǀ Profesionáli v kultúreZapájanie ľudí, kurzy aj zážitky 


Vďaka Európskemu hlavnému mestu kultúry začal na Mestskom úrade tento rok fungovať Inštitút participácie Trenčín (IPT), ktoré má zlepšiť podmienky na zapájanie sa ľudí z Trenčína do života v meste. „Napríklad, práve teraz s IPT realizujeme so základnými školami projekt participatívnych rozpočtov. Je zameraný na to, aby žiaci sami navrhovali riešenia, hlasovali za ne a videli, ako môžu prispieť do chodu školy,“ objasňuje aktivity IPT Stanislav Krajči, manažér pre participáciu a inklúziu v tíme Trenčín 2026.  


Tretí semester kurzu Runway ǀ Profesionáli z kultúry privítal na jeseň nových účastníkov a účastníčky, opakovane prebieha aj Runway ǀ Angličtina pre kultúru a turizmus. Oba kurzy mieria na ľudí v celom Trenčianskom regióne, Runway ǀ Profesionáli z kultúry získal priaznivcov aj z celého Slovenska 


Najznámejším projektom však zostáva Garáž, ktorú ľudia poznajú už z obdobia kandidatúry. Síce tento rok Garáž z festivalu Pohoda opäť pristála v Parku M.R. Štefánika, ale zamerala sa na mladé kapely. Odborná porota vybrala pestrý žánrový výber mladej slovenskej hudby, ktorý na trojdňové podujatie do Trenčína prilákal všetky vekové kategórie. Kapely sa do Trenčína vrátili ešte raz, v novembri, aby sa od odborníkov a odborníčok z hudobného priemyslu dozvedeli viac o finančnom manažmente kapiel, spolupráci s vydavateľstvom, rádiom či festivalmi. 


Autori fotografií Garáž'23 zľava: Braňo Vartovník, Juraj Majerský a Jakub MichelNajväčší projekt sa venuje verejnému priestoru 


Beží aj najväčší projekt, ktorý patrí pod Európske hlavné mesto kultúry. Volá sa Mesto pretvorené a venuje sa kvalitnejšiemu verejnému priestoru. „Vďaka nemu tento rok na svoju pozíciu na Mestskom úrade nastúpil mestský kurátor, ktorý sa venuje vizuálnej stránke mesta. Manuál reklamy, ktorý nastaví pravidlá pre umiestňovanie reklamy, je v štádiu prípravy, aby dobre poslúžil aj samotným prevádzkam,“ vymenúva Lívia Gažová, ktorá má v tíme Trenčín 2026 na starosti architektúru a verejný priestor a dopĺňa: „Na budúci rok budeme o verejnom priestore veľa hovoriť a čaká nás viacero podujatí na túto tému pre laickú aj odbornú verejnosť.“ Zľava: účasť v Štrasburgu v rámci Cities in Placemaking, nový mestský kurátor

a prvý workshop v rámci projektu Mesto pretvorenéProjekt Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026 by nebol možný bez podpory partnerov. Trenčín 2026 finančne podporujú Mesto Trenčín, Trenčiansky samosprávny kraj a Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Partnerom projektu je Európska únia.

0 comments

Comments


bottom of page