top of page

Európa o 5 rokov bude... viac punková

Ďakujeme, že ste sa na festivale Pankáči deťom zastavili v našom stane a porozmýšľali nad budúcnosťou Európy.


Čo ste nám napísali? Že bude:


- Modernejšia, bez covidu, takže sa bude viac cestovať a spoznávať

- Staršia

- Farebná

- Zelenšia

- Presne taká istá

- Tam, kam ju posunieme. Spoločne!

- ...


Vaše ďalšie odpovede a fotky z podujatia si môžete pozrieť tu: