top of page

David Parrish: Strategické biznisové uvažovanie zahŕňa aj rozhodovanie, čo NErobiť

Britský odborník na kultúrny priemysel sa v Trenčíne podelil o svoje rozsiahle znalosti z prepájania kreativity a biznisu. David Parrish pomáhal klientom už vo viac ako šesťdesiatich krajinách a v októbri v rámci vzdelávacieho programu Runway|Profesionáli z kultúry navštívil aj Trenčín. S kultúrnymi profesionálmi a profesionálkami z regiónu hovoril o význame strategického plánovania a priblížil praktické techniky, ako vytvoriť stratégiu pre svoj projekt. V krátkom rozhovore vám prinášame pár užitočných myšlienok priamo od Davida.


David Parrish (Photo: Leo Wilkinson Photography)

Čo je podľa vás dôvodom, že ľudia pracujúci v kultúre váhajú využívať biznisové postupy?

Niekedy si kultúrni pracovníci myslia, že využívaním biznisových techník sa stanú akosi viac komerčne zmýšľajúcimi na úkor svojich kultúrnych záujmov. Možno sa boja, že svoju dušu zapredajú diablovi! Mojím posolstvom je, že môžeme užitočné biznisové techniky používať podľa svojich potrieb, v súlade so svojimi kultúrnymi hodnotami, a pomôže nám to dosiahnuť ešte väčší úspech, akokoľvek si ho už definujeme.

Je potrebné mať najprv peniaze, než začneme vo svojich kultúrnych projektoch používať biznisové uvažovanie?

Nie, vôbec. Niektoré z užitočných biznisových praktík sú práve o získavaní zdrojov, vytváraní nových zdrojov príjmu a zvyšovaní zisku. A mnohé biznisové postupy ako prieskum trhu, ochrana intelektuálneho vlastníctva a propagačný marketing nemusia byť drahé, ak využijeme svoju tvorivosť pri hľadaní inovatívnych metód.

Prečo je pre kultúrne projekty dôležité mať stratégiu?

Stratégia pomáha kultúrnym projektom byť fokusovanejšími, pripravenejšími a následne aj efektívnejšími v dosahovaní svojich kultúrnych cieľov.

Čo považujete za najdôležitejšiu otázku, korú by si ľudia pôsobiaci v kultúre mali položiť pri tvorbe kvalitného podnikateľského plánu?

Čo je najefektívnejší spôsob, ako naplniť našu kultúrnu misiu, vzhľadom na naše obmedzené zdroje, konkurenciu a realitu rýchlo sa meniaceho sveta?

Mnohí ľudia v kultúre zažívajú preťaženie a vyhorenie. Ako môže využívanie biznisových postupov pomôcť s týmito pocitmi?

Strategické biznisové uvažovanie zahŕňa aj rozhodovanie, čo NErobiť, aby ste mohli robiť tie najdôležitejšie veci efektívne. Využívaním takto sústredeného prístupu sa vyhnete tomu, že budete robiť príliš veľa a vyhoríte.


Ďakujeme, David!


David Parrish (Photo: Mark McNulty)


0 comments

Kommentare


bottom of page