top of page

Ďakujeme za podporu projektu #trencin2026 od Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Mesto Trenčín má bohatú vojenskú históriu, dnes je domovom mnohých posádok, útvarov a kultúrnych stredísk ozbrojených síl. Aj preto Ministerstvo obrany SR intenzívne rokuje s predstaviteľmi mesta a projektu #trenčín 2026 s cieľom podporiť kandidatúru mesta Trenčín na Európske mesto kultúry 2026.