top of page

Vo všetkých jazykoch Európskej únie prebúdzame zvedavosť a sebavedomie Trenčanov

Updated: Nov 23, 2021

Stretávame sa s vyjadreniami, že Trenčín nemôže byť Európske hlavné mesto kultúry (EHMK), lebo nie je dosť kultúrny, lebo je to len malé mesto v porovnaní s veľkými európskymi mestami, lebo na to nemá.


U nás Slovákov má vnútorný kritik obzvlášť silný hlas. Niekedy sa sami necítime dosť dobrí na to, aby sme získali pozíciu, kde ukážeme svoj potenciál. Rovnako nás to ťahá aj okolo seba vidieť veľa nedostatkov a prekážok, ktoré nám bránia vidieť to,