top of page

Ako vyzerá prihláška do druhého kola a v akom je jazyku?

Updated: Nov 5, 2021

2.11. sme na Ministerstvo kultúry odovzdali prihlášku do druhého kola kandidatúry na Európske hlavné mesto kultúry 2026.


Prihláška je stostranová kniha, ktorá obsahuje program Trenčína ako Európskeho hlavného mesta kultúry. Zahŕňa nielen rok, kedy by Trenčín bol nositeľom titulu - teda ro