top of page

Ako nám sklo môže pomôcť zmierniť klimatické zmeny?

Updated: Aug 9, 2021

Trenčiansky kraj má dlhú históriu vo výrobe a výskume skla. V rámci projektu Trenčín 2026 Pestovanie zvedavosti sme nadviazali spoluprácu s obcou Lednické Rovne, ktorý je základňou sklárskeho umenia a domovom vysoko kvalitnej sklárskej výroby RONA. V projekte sa napájame v rámci tém rozvoja interdisciplinárnych a umeleckých aktivít.